Translations by Milosz Niedzielski

Milosz Niedzielski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
1.
Screem HTML/XML Editor
2005-10-05
Screem: edytor HTML/XML
7.
Default FALSE booleans
2005-09-23
Domyślne wartości FALSE
8.
Default TRUE booleans
2005-09-23
Domyślne wartości TRUE
11.
Do not split words over two lines
2005-09-23
Nie dziel słów na dwie linijki
13.
If lines are to be printed, print them every N lines
2005-09-23
Jeśli linie mają być drukowane, drukuj je co N linii
22.
Override the desktop default for toolbar appearance
2005-10-05
Omiń domyślne ustawienia desktopu wyglądu paska narzędzi
25.
Should a header be printed
2005-10-05
Czy nagłówek ma być wyświetlony
27.
Should line numbers be printed
2005-10-05
Czy numery linii powinny być wyświetlone
28.
Should lines be wrapped at characters
2005-10-05
Czy linie powinny być zawinięte przy znakach
29.
Should remote DTDs, images etc be loaded
2005-10-05
Czy zdalne DTD, obrazki itp. mają być ładowane
32.
Should the wizard toolbar be shown
2005-10-05
Czy pasek kreatora ma być pokazany
37.
The default filename used when creating a new page
2005-10-05
Domyślna nazwa pliku używana przy tworzeniu nowej strony
38.
The editor background color
2005-10-05
Kolor tła edytora
44.
Toolbar appearance
2005-10-05
Wygląd paska narzędzi
62.
HTML Component
2005-10-05
Komponent HTML
64.
Javascript source code
2005-10-05
Kod źródłowy Javascript
66.
Screem Project file
2005-10-05
Plik projektu Screem