Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
716 of 3100 results
7.
See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value.
Przejrzyj plik nagłówkowy C "ntstatus.h" by sprawdzić opis wartości szesnastkowej.
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/postmaster.c:2738 postmaster/pgarch.c:579
8.
archive command was terminated by signal %d: %s
polecenie archiwizacji zostało zatrzymane przez sygnał %d: %s
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:584
9.
archive command was terminated by signal %d
polecenie archiwizacji zostało zatrzymane przez sygnał %d
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:591
10.
archive command exited with unrecognized status %d
polecenie archiwizacji zakończyło działanie z nieznanym stanem %d
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:600
11.
archived transaction log file "%s"
zarchiwizowano plik dziennika transakcji "%s"
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:612
12.
could not open archive status directory "%s": %m
nie można otworzyć folderu stanu archiwum "%s": %m
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:661
13.
could not rename file "%s" to "%s": %m
nie można zmienić nazwy pliku "%s" na "%s": %m
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/pgarch.c:715 access/transam/xlog.c:4218 access/transam/xlog.c:5039 access/transam/xlog.c:5092 access/transam/xlog.c:5506 utils/init/flatfiles.c:289 utils/init/flatfiles.c:673
14.
select() failed in logger process: %m
nie powiodło się select() w procesie rejestratora: %m
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/syslogger.c:404
15.
could not read from logger pipe: %m
nie można czytać z rury rejestratora: %m
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/syslogger.c:416 postmaster/syslogger.c:1008
16.
logger shutting down
zatrzymanie rejestratora
Translated by Begina Felicysym
Located in postmaster/syslogger.c:463
716 of 3100 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Begina Felicysym, Jarosław Ogrodnik.