Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
24622471 of 3100 results
2462.
operator class "%s" does not accept data type %s
klasa operatora "%s" nie akceptuje typu danych %s
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1039
2463.
there are multiple default operator classes for data type %s
jest wiele domyślnych klas operatorów dla typu danych %s
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1129
2464.
shared table "%s" can only be reindexed in stand-alone mode
tabela współdzielona "%s" może być przeindeksowana tylko w trybie samodzielnym
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1373
2465.
table "%s" has no indexes
tabela "%s" nie posiada indeksów
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1380
2466.
can only reindex the currently open database
nie można przeindeksować aktualnie otwartej bazy danych
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1408
2467.
table "%s" was reindexed
tabela "%s" została przeindeksowana
Translated by Begina Felicysym
Located in commands/indexcmds.c:1499
2468.
index "%s" contains unexpected zero page at block %u
indeks "%s" zawiera nieoczekiwaną stronę zerową w bloku %u
Translated by Begina Felicysym
Located in access/gist/gistutil.c:640 access/nbtree/nbtpage.c:432 access/hash/hashutil.c:169
2469.
Please REINDEX it.
Proszę wykonać REINDEKSACJĘ.
Translated by Begina Felicysym
Located in access/gist/gistutil.c:643 access/gist/gistutil.c:654 access/nbtree/nbtpage.c:435 access/nbtree/nbtpage.c:446 access/hash/hashutil.c:172 access/hash/hashutil.c:183 access/hash/hashutil.c:195 access/hash/hashutil.c:216
2470.
index "%s" contains corrupted page at block %u
indeks "%s" zawiera uszkodzoną stronę w bloku %u
Translated by Begina Felicysym
Located in access/gist/gistutil.c:651 access/nbtree/nbtpage.c:443 access/hash/hashutil.c:180 access/hash/hashutil.c:192
2471.
index "%s" is not a hash index
indeks "%s" nie jest indeksem haszującym
Translated by Begina Felicysym
Located in access/hash/hashutil.c:208
24622471 of 3100 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Begina Felicysym, Jarosław Ogrodnik.