Translations by OpenSoft

OpenSoft has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 181 results
17.
Alias:
2011-09-02
Псеудоним
142.
The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects.
2011-12-30
Налог се искључио са мреже и ви нисте више у овом ћаскању. Бићете аутоматски укључени у ћаскање када се налог прикључи на мрежу.
169.
%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message classes.
2011-08-30
%s није исправна класа порука. Погледајте '/help msgcolor' за исправне класе порука.
223.
Calling...
2011-09-02
Зовем...
224.
Hangup
2011-09-02
Прекид
227.
Call in progress.
2011-08-30
Позив у току.
228.
The call has been terminated.
2011-08-30
Позив је прекинут.
229.
%s wishes to start an audio session with you.
2011-08-30
%s жели да започне говорну сесију са вама.
230.
%s is trying to start an unsupported media session type with you.
2011-09-02
%s покушава да започне неподржану медијску сесију са вама.
231.
You have rejected the call.
2011-08-30
Одбили сте позив.
232.
call: Make an audio call.
2011-08-30
Започни звучни позив.
254.
Please open the debug window and try again to see the exact error message.
2011-12-30
Молимо отворите прозор за дебаговање и покушајте поново да видите тачну поруку о грешци.
323.
Hit 'Enter' to find more rooms of this category.
2011-12-30
Притисните "Ентер" да пронађете више соба из ове категорије.
408.
Fetching TinyURL...
2011-08-30
Добављам TinyURL...
409.
Only create TinyURL for URLs of this length or greater
2011-09-02
Направи TinyURL само за URL-ове ове дужине или краће
410.
TinyURL (or other) address prefix
2011-09-02
TinyURL (или други) адресни префикс
411.
TinyURL
2011-09-02
TinyURL
447.
The certificate is self-signed and cannot be automatically checked.
2011-12-30
Сертификат је самопотписан и не може бити аутоматски проверен.
450.
The certificate has expired and should not be considered valid.
2011-08-30
Сертификат је истекао и не треба бити сматран важећим.
453.
The certificate chain presented is invalid.
2011-12-30
Приказани ланац сертификата није важећи.
454.
The certificate has been revoked.
2011-09-02
Сертификат је опозван.
455.
An unknown certificate error occurred.
2011-08-30
Догодила се непозната грешка са сертификатом.
465.
The certificate for %s could not be validated.
2011-12-30
Сертификат за %s не може бити проверен.
467.
Unable to validate certificate
2011-12-30
Неуспела провера сертификата
468.
The certificate claims to be from "%s" instead. This could mean that you are not connecting to the service you believe you are.
2011-09-02
Сертификат тврди да потиче са "%s". Ово може значити да се ви не повезујете на сервис за који верујете да се повезујете.
488.
Invite to chat
2011-08-30
Позови на ћаскање
518.
Transfer of file <A HREF="file://%s">%s</A> complete
2011-08-30
Пренос датотеке <A HREF="file://%s">%s</A> је завршен.
521.
You cancelled the transfer of %s
2011-08-30
Прекинули сте пренос %s
523.
%s cancelled the transfer of %s
2011-08-30
%s је прекинуо/ла пренос %s
524.
%s cancelled the file transfer
2011-08-30
%s је прекинуо/ла пренос датотеке
573.
No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict.
2011-12-30
Нема више кодека. Ваше преференције у fs-codecs.conf су исувише строге.
574.
A non-recoverable Farsight2 error has occurred.
2011-08-30
Догодила се неповратна Farsight2 грешка.
578.
Error creating session: %s
2011-08-30
Грешка успостављања сесије: %s
635.
For rooms with more than this many people
2011-08-30
За собе са више од оволико људи
636.
If user has not spoken in this many minutes
2011-08-30
Уколико се корисник није огласио оволико минута
637.
Apply hiding rules to buddies
2011-08-30
Примени сакривање правила другарима.
656.
aMSN
2011-12-30
аМСН
659.
Use name heuristics
2011-08-30
Користи хеуристику имена
681.
One Time Password
2011-08-30
Једнократна лозинка
682.
One Time Password Support
2011-08-30
Подршка за једнократну лозинку
683.
Enforce that passwords are used only once.
2011-09-02
Подстаћи једнократно коришћење лозинки.
734.
Unable to create socket: %s
2011-12-31
Не могу да направим сокет: %s
751.
You must fill in all registration fields
2011-08-30
Морате попунити сва поља за регистрацију.
752.
Passwords do not match
2011-09-02
Лозинке се не подударају
753.
Unable to register new account. An unknown error occurred.
2011-12-30
Неуспешно регистровање новог налога. Дошло је до непознате грешке.
807.
Not connected to the server
2011-09-02
Није повезан на сервер
817.
GG server
2011-08-30
GG сервер
827.
Lost connection with server: %s
2011-08-30
Изгубљена веза са сервером: %s
831.
IRC nick and server may not contain whitespace
2011-08-30
IRC надимак и сервер не смеју садржати размаке.
835.
Server closed the connection
2011-08-30
Сервер је прекинуо везу.