Translations by Rohan Garg

Rohan Garg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 274 results
~
Starting install
2011-01-22
Spouští se instalace
~
Loading list of packages.
2011-01-22
Nahráváse seznam balíčků.
~
Waiting for package manager lock.
2011-01-22
Čeká se na zámek správce balíčků.
~
Downloading filelists (this may take some time to complete).
2011-01-22
Stahují se seznamy souborů (dokončení úkolu může chvíli trvat).
~
Downloading details about the software sources.
2011-01-22
Stahují se podrobnosti ke zdrojům programů.
~
A destination directory and the package names to download are required
2011-01-22
Jsou požadovány cílový adresář a názvy balíčků, které se mají stáhnout
~
Please logout and login to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
~
Please restart the computer to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
~
Role
2011-01-22
Úloha
~
Affected packages:
2011-01-22
Ovlivněné balíčky:
~
Summary
2011-01-22
Přehled
~
Category
2011-01-22
Skupina
~
Updates
2011-01-22
Nejnovější balíčky
~
Obsoletes
2011-01-22
Zastaralé balíčky
~
Vendor
2011-01-22
Prodejce
~
Restart
2011-01-22
Znovuspuštění
~
Issued
2011-01-22
Vydán
~
System restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění systému požaduje:
~
Session restart required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění sezení:
~
Application restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění programu vyžaduje:
~
A search type is required, e.g. name
2011-01-22
Je požadován hledaný typ, např. název
~
A search term is required
2011-01-22
Je požadován hledaný pojem
~
A type, key_id and package_id are required
2011-01-22
Je požadován typ, key_id a package_id
~
A package name to remove is required
2011-01-22
Je požadován název balíčku, který se má odstranit
~
A licence identifier (eula-id) is required
2011-01-22
Je požadován identifikátor licence (eula-id)
~
A transaction identifier (tid) is required
2011-01-22
Je požadován identifikátor transakce (tid)
~
A package name to resolve is required
2011-01-22
Je požadován název balíčku, pro který se má najít řešení
~
A repository name is required
2011-01-22
Je třeba určit název skladiště
~
A repo name, parameter and value are required
2011-01-22
Jsou požadovány název, parametr a hodnota
~
An action, e.g. 'update-system' is required
2011-01-22
Je požadována činnost, např. 'update-system'
~
A correct role is required
2011-01-22
Je požadována správná úloha
~
Failed to get the time since this action was last completed
2011-01-22
Nepodařilo se zjistit čas od té doby, co tato činnost byla naposledy dokončena
~
A package provide string is required
2011-01-22
Je požadován řetězec k poskytnutí balíčku
~
The package manager cannot perform this type of operation.
2011-01-22
Správce balíčků neumí provádět tento typ úlohy.
~
If specifying a file, the service pack name must end with
2011-01-22
Pokud zadáte soubor, pak musí název obslužného balíku končit na
~
Failed to search for file
2011-01-22
Nalezení souboru se nezdařilo
~
Failed to launch:
2011-01-22
Nepodařilo se spustit:
~
PackageKit Command Not Found
2011-01-22
Příkaz pro PackageKit nebyl nalezen
~
Please choose a command to run
2011-01-22
Vyberte, prosím, příkaz ke spuštění
~
The package providing this file is:
2011-01-22
Balíček poskytující tento soubor je:
~
Install package '%s' to provide command '%s'?
2011-01-22
Nainstalovat balíček '%s', který poskytuje příkaz '%s'?
~
Packages providing this file are:
2011-01-22
Balíčky poskytující tento soubor jsou:
~
Suitable packages are:
2011-01-22
Vhodné balíčky jsou:
~
Please choose a package to install
2011-01-22
Vyberte, prosím, balíček, který se má instalovat
~
Authentication is required to cancel a task that was not started by yourself
2011-01-22
Pro zrušení úlohy, kterou jste sám nespustil, je vyžádováno oprávnění
~
Cancel foreign task
2011-01-22
Zrušit cizí úkol
~
Service packs cannot be created as PackageKit was not built with libarchive support.
2011-01-22
Obslužné balíky nelze vytvářet, jelikož PackageKitnebyl sestaven s podporou pro libarchive.
~
Package
Packages
2011-01-22
Balíček
Balíky
~
System restart (security) required by:
2011-01-22
Znovuspuštění (bezpečnostní) systému požaduje:
~
Session restart (security) required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění (bezpečnostní) sezení: