Translations by Banago

Banago has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
12.
Failed to decode certificate.
2010-03-09
Dekodifikimi i cetifikatës dështoi
13.
Not enough memory to store certificate data.
2010-03-09
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të ruajtur certifikatën.
14.
Not enough memory to store file data.
2010-03-09
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të ruajtur të dhënat e skedarit.
15.
IV must be an even number of bytes in length.
2010-03-09
IV duhet të jetë një numër çift byte-sh në gjatësi.
16.
Not enough memory to store the IV.
2010-03-09
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të ruajtur IV.
20.
Unable to determine private key type.
2010-03-09
Tipi i numrit privat nuk mund të përcaktohet.
21.
Not enough memory to store decrypted private key.
2010-03-09
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të ruajtur numrin privat të dekriptuar.
22.
Failed to initialize the crypto engine.
2010-03-09
Nisja e motorrit të shifrimit dështoi.
23.
Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s.
2010-03-09
Nisja e motorrit MD5 dështoi: %s / %s.
24.
Invalid IV length (must be at least %zd).
2010-03-09
Gjatësi e pavlefshme e IV (duhet të jetë të paktën %zd).