Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Network Manager Applet trunk series template nm-applet.

110 of 425 results
1.
Control your network connections
Kontrolloni lidhjet tuaja të rrjetit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-08
Located in ../nm-applet.desktop.in.h:1
2.
Network Manager
Menaxhuesi i Rrjetit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-08
Located in ../nm-applet.desktop.in.h:2
3.
Disable connected notifications
Çaktivizo njoftimet e lidhura
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in:6
4.
Disable disconnected notifications
Çaktivizo njoftimet e shkëputura
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in:11
5.
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
Vendoseni këtë tek e VËRTETË për të çaktivizuar njoftimet kur lidheni me një rrjet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in ../nm-applet.schemas.in.h:2
6.
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
Vendoseni këtë tek e VËRTETË për të çaktivizuar njoftimet kur shkëputeni nga një rrjet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in ../nm-applet.schemas.in.h:4
7.
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
Vendoseni këtë tek e VËRTETË për të çaktivizuar njoftimet kur rrjetet pa fije janë të disponueshme.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in ../nm-applet.schemas.in.h:6
8.
Stamp
Vulos
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in:26
9.
Suppress networks available notifications
Hiqi njoftimet për rrjetet e disponueshme
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in:21
10.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
Përdoret për të përcaktuar nëse parametrat duhet t'i kalojnë një versioni të ri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-16
Located in org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in:27
110 of 425 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ardit Al, Laurent Dhima, Vilson Gjeci.