Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 177 results
99.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
Hvis dette er valgt, brytes linjene hvis teksten blir for bred.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hvis satt vil linjene brytes hvis teksten blir for bred.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Dersom satt, vil linjer som vert for lange brytast.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Located in ../eel/eel-editable-label.c:329
101.
The current position of the insertion cursor in chars.
Gjeldende posisjon for innsettingsmarkøren i tegn.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aktiv posisjon for innsettingsmarkøren i tegn.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Plasseringa til skrivemerket, i teikn.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Plasseringa til innsetjingsmarkøren, i teikn.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in ../eel/eel-editable-label.c:337
109.
You can stop this operation by clicking cancel.
Du kan avbryte dette ved å trykke avbryt.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Du kan stoppe denne operasjonen ved å trykke avbryt.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Suggestions:
Du kan stoppa denne operasjonen ved å trykka avbryt.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Located in eel/eel-stock-dialogs.c:213
112.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
En streng som bestemmer hvordan overskytende deler av for lange filnavn skal erstattes med ellipsetegn, avhengig av zoom-nivå. Hvert listeelement er i formatet «zoom-nivå:heltall». For hvert valgte zoomnivå, gitt at aktuelt heltall er større enn 0, skal filnavnet ikke overskyte valgt antall linjer. Hvis heltallet er 0 eller lavere, har valgt zoomnivå ingen grense. Et forvalgt element i formatet «heltall» uten zoomnivå er også tillatt, og bestemmer maskimalt antall linjer for alle andre zoomnivåer. For eksempel: 0 - vis alltid overskytende filnavn, 3 - forkort filnavn hvis de tar større plass enn tre linjer. «smallest:5,smaller:4,0» - forkort filnavn hvis de er tar større plass enn enn fem linjer for zoomnivået «smallest», og hvis de tar større plass enn fire linjer for zoomnivået «smaller». Filnavn forkortes ikke på andre zoomnivåer. Følgende zoomnivåer er tilgjengelig: «smallest» (33%), «smaller» (50%), «small» (66%), «standard» (100%), «large» (150%), «larger» (200%), og «largest» (400%)
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-05-05
In upstream:
En streng som bestemmer hvordan overskytende deler av for lange filnavn skal erstattes med ellipsetegn, avhengig av zoom-nivå. Hver listeoppføring er i formatet «zoom-nivå:heltall». For hvert valgte zoomnivå, gitt at aktuelt heltall er større enn 0, skal filnavnet ikke overskyte valgt antall linjer. Hvis heltallet er 0 eller lavere, har valgt zoomnivå ingen grense. En forvalgt oppføring i formatet «heltall» uten zoomnivå er også tillatt, og bestemmer maskimalt antall linjer for alle andre zoomnivåer. For eksempel: 0 - vis alltid overskytende filnavn, 3 - forkort filnavn hvis de tar større plass enn tre linjer. «smallest:5,smaller:4,0» - forkort filnavn hvis de er tar større plass enn enn fem linjer for zoomnivået «smallest», og hvis de tar større plass enn fire linjer for zoomnivået «smaller». Filnavn forkortes ikke på andre zoomnivåer. Følgende zoomnivåer er tilgjengelig: «smallest» (33%), «smaller» (50%), «small» (66%), «standard» (100%), «large» (150%), «larger» (200%), og «largest» (400%)
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Ein streng som styrer korleis delar av for lange filnamn skal verta byta ut med ellipsar for ulike forstørringsnivå. Kvar av listelinjene er utforma som «Zoom Level:Integer» (Zoomnivå:Heiltal). For kvar angjevne zoomnivå vil ikkje filnamn overskrida valt heiltal så lenge det er over 0. Om heiltalet er 0 eller mindre vil det ikkje vere noko grense på det zoomnivået. Ei forvald linje på forma «Integer» utan valt zoomnivå er òg tillete. Døme: 0 - alltid visa for lange filnamn; 3 - kort ned filnamn om dei overskrid tre linjer; smallest:5,smaller:4,0 - kort ned filnamn om dei overskrid fem linjer på zoomnivå «smallest» og fire linjer på «smaller». Ikkje kort ned filnamn for andre zoomnivå. Tilgjengelege zoomnivå: «smallest» (minst) (33 %), smaller (mindre) (50 %), small (liten) (66 %), standard (100 %), large (stor) (150 %), larger (større) (200 %), largest (størst) (400 %)
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Ein streng som angjev korleis delar av for lange filnamn skal verta byta ut med ellipsar, avhengig av zoomnivået. Kvar av listelinjene er utforma som «Zoom Level:Integer» (Zoomnivå:Heiltal). For kvar angjevne zoomnivå vil ikkje filnamn overskrida valt heiltal så lenge det er over 0. Om heiltalet er 0 eller mindre vil det ikkje vere noko grense på det zoomnivået. Ei forvald linje på forma «Integer» utan valt zoomnivå er òg tillete. Døme: 0 - alltid visa for lange filnamn; 3 - kort ned filnamn om dei overskrid tre linjer; smallest:5,smaller:4,0 - kort ned filnamn om dei overskrid fem linjer på zoomnivå «smallest» og fire linjer på «smaller». Ikkje kort ned filnamn for andre zoomnivå. Tilgjengelege zoomnivå: «smallest» (mindst) (33 %), smaller (mindre) (50 %), small (liten) (66 %), standard (100 %), large (stor) (150 %), larger (større) (200 %), largest (størst) (400 %)
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
133.
Default icon zoom level
Standard zoom-nivå for ikoner
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Forvalgt zoom-nivå for ikon
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Forvald forstørringsnivå
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Standard forstørringsnivå
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
136.
Default list zoom level
Standard zoom-nivå for lister
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Forvalgt zoom-nivå for liste
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Forvald forstørringsnivå for listeframsyning
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Standard forstørringsnivå for listeframsyning
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
139.
Default zoom level used by the icon view.
Standard zoom-nivå for ikonvisning.
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Forvalgt zoom-nivå for ikonvisning.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Forvald forstørring brukt i ikonframsyninga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Standard forstørring brukt i ikonframsyninga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
140.
Default zoom level used by the list view.
Standard zoom-nivå for listevisning.
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-02
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Forvalgt zoom-nivå for listevisning.
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Forvald forstørring brukt i listeframsyninga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Standard forstørring brukt i listeframsyninga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
155.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
Nye vinduer har adressefeltet synlig hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nye vinduer har adressefeltet synlig hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann, vil nyopna vindauge ha adresselinja synleg.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
156.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
Nye vinduer har synlig sidepanel hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nye vinduer har sidepanelet synlig hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann, vil nyopna vindauge ha sidestolpen synleg.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
110 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Almanildo, Anders Bondehagen, Espen Krømke, Håvar Nielsen, Kjartan Maraas, Kjell Seifer Johannessen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Hellevang, Morten, Sulle, Thomas Lekanger, Åka Sikrom, Øivind Hoel.