Translations by Recai Oktas

Recai Oktas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 822 results
~
TLS/SSL Certificate check
2008-01-10
SSL/TLS sertifika denetimi
~
%s: command valid only for index object
2008-01-10
%s: komut sadece indeks nesneleri için geçerlidir
~
Error checking signature
2008-01-10
İmza denetlenirken hata oluştu.
~
aka:
2006-09-12
nam-ı diğer:
~
save message/attachment to a file
2006-09-12
iletiyi/eki bir dosyaya kaydet
~
*BAD* signature claimed to be from:
2006-09-12
*KÖTÜ* imza:
~
save message/attachment to a file
2006-09-12
iletiyi/eki bir dosyaya kaydet
~
Reverse search:
2006-09-12
Ters yönde ara:
~
save message/attachment to a file
2006-09-12
iletiyi/eki bir dosyaya kaydet
~
Good signature from:
2006-09-12
İyi imza:
~
created:
2006-09-12
yaratılma tarihi:
1.
Username at %s:
2006-09-12
%s makinesindeki kullanıcı adı:
8.
You have no aliases!
2008-01-10
Hiç bir lâkabınız yok!
9.
Aliases
2006-09-12
Lâkaplar
10.
Alias as:
2008-01-10
Farklı lâkap oluştur:
11.
You already have an alias defined with that name!
2006-09-12
Bu isimde bir lâkap zaten tanımlanmış!
12.
Warning: This alias name may not work. Fix it?
2006-09-12
Uyarı: Bu lâkap kullanılamayabilir. Düzeltinsin mi?
14.
Error: '%s' is a bad IDN.
2006-09-12
Hata: '%s' hatalı bir IDN.
15.
Personal name:
2008-01-10
Kişisel isim:
16.
[%s = %s] Accept?
2008-01-10
[%s = %s] Kabul?
19.
Alias added.
2006-09-12
Lâkap eklendi.
21.
Can't match nametemplate, continue?
2006-09-12
İsim şablonuna uymuyor, devam edilsin mi?
24.
Failure to open file to parse headers.
2006-09-12
Başlıkları taramaya yönelik dosya açma girişimi başarısız oldu.
25.
Failure to open file to strip headers.
2008-01-10
Başlıkları ayırmaya yönelik dosya açma girişimi başarısız oldu.
26.
Failure to rename file.
2008-01-10
Dosya ismi değiştirilemedi.
30.
No matching mailcap entry found. Viewing as text.
2006-09-12
Uygun mailcap kaydı bulunamadı. Metin olarak gösteriliyor.
31.
MIME type not defined. Cannot view attachment.
2008-01-10
MIME tipi belirlenmemiş. Ek gösterilemiyor.
32.
Cannot create filter
2008-01-10
Süzgeç oluşturulamadı
37.
Can't create filter
2006-09-12
Süzgeç oluşturulamadı
39.
I don't know how to print that!
2006-09-12
Bu ekin nasıl yazdırılacağı bilinmiyor!
43.
Mailboxes [%d]
2008-01-10
[%d] posta kutusu
46.
Can't attach a directory!
2006-09-12
Bir dizin eklenemez!
49.
Rename is only supported for IMAP mailboxes
2008-01-10
Yeniden isimlendirme sadece IMAP eposta kutuları için destekleniyor
52.
Really delete mailbox "%s"?
2006-09-12
"%s" eposta kutusu gerçekten silinsin mi?
53.
Mailbox deleted.
2006-09-12
Eposta kutusu silindi.
54.
Mailbox not deleted.
2008-01-10
Eposta kutusu silinmedi.
56.
Error scanning directory.
2006-09-12
Dizin taranırken hata oluştu.
57.
File Mask:
2006-09-12
Dosya Maskesi:
58.
Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort?
2006-09-12
Tersine sıralama seçeneği: (t)arih, (a)lfabetik, (b)oyut, (h)iç?
59.
Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort?
2006-09-12
Sıralama seçeneği: (t)arih, (a)lfabetik, (b)oyut, (h)iç?
62.
Can't view a directory
2006-09-12
Bir dizin görüntülenemez
63.
Error trying to view file
2008-01-10
Dosya görüntülenirken hata oluştu
64.
New mail in
2008-01-10
Yeni posta:
65.
%s: color not supported by term
2006-09-12
%s: renk uçbirim tarafından desteklenmiyor
66.
%s: no such color
2008-01-10
%s: böyle bir renk yok
67.
%s: no such object
2008-01-10
%s: böyle bir şey yok
69.
%s: too few arguments
2008-01-10
%s: eksik argüman
70.
Missing arguments.
2006-09-12
Eksik argüman.
71.
color: too few arguments
2008-01-10
renkli: eksik argüman
72.
mono: too few arguments
2008-01-10
siyah-beyaz: eksik argüman