Translations by Loell Anthony Erecre

Loell Anthony Erecre has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
~
%d to install
%d to install
2009-04-18
%d para ma-install
%d para ma-install
~
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ against the 'language-selector' product.
2009-04-18
Marahil ito ay isang bug ng programang ito. Paki gawa ng ulat ng bug na ito sa https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ para sa programang 'language-selector'
3.
No language information available
2009-04-18
Walang impormasyon tungkol sa wika
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-04-18
Ang sistema ay wala pang impormasyon sa mga wikang pwedeng gamitin. Gusto mo bang mag network update ngayon para ito ay makuha?
5.
_Update
2009-04-18
_Update
7.
Installed
2009-04-18
naka install
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2009-10-25
%(INSTALL)d para ma-install
%(INSTALL)d para ma-install
10.
%s, %s
2009-04-18
%s,%s
11.
Could not install the selected language support
2009-04-18
Hindi ma-install ang piniling wika
13.
Could not install the full language support
2009-04-18
Hindi ma-install ng buo ang wika
16.
The language support is not installed completely
2009-04-18
Ang wika ay hind completong na-install
17.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2009-04-18
May ilang pagsasalin o mga gabay ng pagsusulat para sa'yong napiling wika ay hindi pa naka-install. Gusto mo bang i-install ngayon?
18.
_Remind Me Later
2009-04-18
_Paalalahan mo Ako sa ibang panahon