Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 10 results
267.
Australian Dollar
Australian dollari
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Austraalian dollari
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in Currency.cpp:92 Currency.cpp:130 Currency.cpp:131 Currency.cpp:188 Currency.cpp:209 Currency.cpp:251 Currency.cpp:262 Currency.cpp:326
524.
Kuwait
Kuwait
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Kuwaiti
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in Currency.cpp:212
1066.
&Text to Columns...
&Teksti sarakkeisiin...
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
&Teksi sarakkeisiin...
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in ui/CellToolBase.cpp:697
1249.
Calculates the average in a column of a database specified by a set of conditions for values that are numbers
i18n: file: functions/database.xml:45
Laskee keskiarvon lukuarvoista, jotka ovat ehtoina määritellyn tietokannan määritellyssä sarakkeessa
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Laskee keskiarvon lukuarvoista, jotka ovat ehtoina määritellyn tietokanna määritellyssä sarakkeessa
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:238
1310.
The EOMONTH functions returns the last day in the month specified by a date and the number of months from that date.
i18n: file: functions/datetime.xml:115
Funktio EOMONTH palauttaa sen kuukauden viimeisen päivän, joka on annetun päivämäärän jälkeen annetun kuukauden päässä.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Funktio EOMONTH palauttaa sen kuukauden viimeisen pävän, joka on annetun päivämäärän jälkeen annetun kuukauden päässä.
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:428
1419.
The ISOWEEKNUM() function returns number of the week which the date falls into. Note that this function is compliant with the ISO8601 standard: a week always begins on a Monday, and ends on a Sunday. The first week of a year is that week which contains the first Thursday of the year.
i18n: file: functions/datetime.xml:592
ISOWEEKNUM()-funktio palauttaa arvonaan viikonnumeron, johon annettu päivä kuuluu. Huomaa, että tämä funktio on ISO8601-standardin mukainen: viikko alkaa aina maanantaista ja päättyy sunnuntaihin. Vuoden ensimmäinen viikko on se viikko, joka sisältää vuoden ensimmäisen torstain.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
ISOWEEKNUM()-funktio palauttaa arvonaan viikonnumeron, johon annettu päivä kuuluu. Huomaa, että tämä funktio onISO8601-standardin mukainen: viikko alkaa aina maanantaista ja päättyy sunnuntaihin. Vuoden ensimmäinen viikko on se viikko, joka sisältää vuoden ensimmäisen torstain.
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:706
1456.
Supported speed units: m/s (meters per second), m/h (meters per hour), mph (miles per hour), kn (knot).
i18n: file: functions/engineering.xml:140
Tuetut nopeusmitat: m/s (metriä sekunnissa), m/h (metriä tunnissa), mph (mailia tunnissa), kn (knot).
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Tuetut nopeusmitat: m/s (mertriä sekunnissa), m/h (metriä tunnissa), mph (mailia tunnissa), kn (knot).
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:884
1717.
CONTINOUS(principal;interest;years)
i18n: file: functions/financial.xml:172
CONTINOUS(investointi;korko;vuosia)
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
CONTINOUS(investionti;korko;vuosia)
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:1424
2585.
By applying the encryption function again to the resulting text, you can decrypt the text.
i18n: file: functions/text.xml:409
Jos ajat tuloksena saatavan merkkijonon kryptausfunktiolla, tekstin kryptaus poistetaan.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Jos ajat tuloksena saatavan merkkijonon kruptausfunktiolla, tekstin kryptaus poistetaan.
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:4671
2622.
Returns a part of the string that matches a regular expression. If the string does not match the given regular expression, value specified as default is returned.
i18n: file: functions/text.xml:561
Palauttaa säännöllisen lausekkeen mukaisen osan merkkijonosta. Jos säännöllisen lausekkeen mukaista tekstiä ei löydy, palautetaan oletusarvoksi määritelty arvo.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-26
In upstream:
Palauttaa säännöllienn lausekkeen mukaisen osan merkkijonosta. Jos säännöllinen lausekkeen mukaista tekstiä ei löydy, palautetaan oletusarvoksi määritelty arvo.
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-22
Located in xml_doc.cpp:4759
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ilpo Kantonen, Jussi Aalto.