Translations by yurchor

yurchor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
4.
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
2010-02-12
© Vladimir Kuznetsov, 2007
2009-12-24
©2007 Vladimir Kuznetsov
18.
%1 named '%2' created
2010-01-25
Створено %1 з назвою «%2»
21.
You are trying to create a very large number of particles. This will make simulation very slow. Do you want to continue?
2009-07-17
Ви намагаєтеся створити дуже велику кількість часток. Це зробить моделювання дуже повільним. Бажаєте продовжувати?
22.
Warning - Step
2010-01-25
Попередження — Step
24.
Click to enter text
2009-07-17
Клацніть, щоб ввести текст
39.
Cannot open file '%1'
2010-01-25
Не вдалося відкрити файл «%1»
41.
Cannot find latex installation. You need 'latex', 'dvips' and 'gs' executables installed and accessible from $PATH
2010-01-25
Не вдалося знайти встановленого пакунка latex. Вам потрібно встановити виконувані файли «latex», «dvips» та «gs» до теки, яку має бути визначено у системній змінній $PATH
2009-01-08
Не вдалося знайти встановленого пакету latex. Вам потрібно встановити виконувані файли "latex", "dvips" та "gs" у теці, що має бути визначена у системній змінній $PATH
42.
LaTex Formula - Step
2010-01-25
Формула LaTeX — Step
57.
Configure meter...
2009-12-24
Налаштувати вимірювач...
58.
Configure meter
2009-12-24
Налаштувати вимірювач
90.
Documentation for %1 not available.
2009-07-17
Документація для %1 відсутня.
91.
You can help <a href="http://edu.kde.org/step">Step</a> by writing it!
2009-01-08
Ви можете допомогти програмі <a href="http://edu.kde.org/step">Step</a> долучившись до її написання!
93.
Fetching Wikipedia Information...
2009-01-08
Отримання інформації з Вікіпедії...
106.
... (1 more item)
... (%1 more items)
2009-03-07
... (%1 додатковий елемент)
... (%1 додатковий елемент)
... (%1 додатковий елемент)
2009-01-19
... (%1 додатковий елемент)
... (%1 додаткових елементи)
... (%1 додаткових елементів)
109.
Open Down&loaded Example...
2010-01-25
Відкрити зва&нтажений приклад...
111.
&Download New Experiments...
2010-01-25
&Звантажити нові експерименти...
123.
untitled.step
2009-01-08
без_назви.step
125.
*.step|Step files (*.step)
2009-01-08
*.step|Файли Step (*.step)
126.
Cannot parse file '%1': %2
2010-01-25
Не вдалося розібрати файл «%1»: %2
128.
The file "%1" already exists. Do you wish to overwrite it?
2010-01-25
Файл «%1» вже існує. Бажаєте його перезаписати?
129.
Cannot save file '%1': %2
2010-01-25
Не вдалося зберегти файл «%1»: %2
132.
Sorry - Step
2010-01-25
Вибачте — Step
136.
Cannot finish this step because there are collisions which cannot be resolved automatically. Please move colliding objects apart and try again.
2009-01-08
Цей крок не вдалося завершити через те, що деякі зіткнення неможливо визначити автоматично. Будь ласка, розведіть об’єкти, що зіткнулися, і спробуйте ще раз.
193.
Open wikipedia in external browser
2010-01-25
Відкрити сторінку Вікіпедії у зовнішньому переглядачі
207.
Particle count:
2009-07-17
Кількість часток:
208.
The number of particles of this gas.
2009-07-17
Кількість часток цього газу.
211.
Particle mass:
2009-07-17
Маса частки:
216.
Show tips when creating items
2009-07-17
Показувати підказки під час створення елементів
217.
Show axes on the scene
2009-07-17
Показувати на сцені вісі
218.
Display precision of double numbers
2009-07-17
Показати точність для чисел double
219.
Use OpenGL to accelerate drawing whenever possible
2009-07-17
За можливості використовувати OpenGL для прискорення малювання
220.
Browse wikipedia in external browser
2009-07-17
Переглянути сторінку Вікіпедії у зовнішньому переглядачі
221.
Show text beside icon
2009-07-17
Показувати текст поруч з піктограмою