Translations by Matti Simoska

Matti Simoska has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
1.
Move end of %1
2012-01-26
Siirrä %1:n loppua
2.
Interactive physical simulator
2012-01-26
Vuorovaikutteinen fysiikkasimulaattori
3.
Step
2012-01-26
Step
4.
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
2012-01-26
© 2007 Vladimir Kuznetsov
6.
Original author
2012-01-26
Alkuperäinen tekijä
7.
Carsten Niehaus
2012-01-26
Carsten Niehaus
8.
Code contributions
2012-01-26
Koodiavustukset
9.
Document to open
2012-01-26
Avattava dokumentti
10.
Palette
2012-01-26
Paletti
11.
Pointer
2012-01-26
Osoitin
13.
Show text
2012-01-26
Näytä teksti
14.
Press left mouse button to position top left corner of a region for %1
2012-03-13
Paina hiiren vasenta painiketta asettaaksesi vasemman yläkulman %1:n käyttämäksi alueeksi|/|Paina hiiren vasenta painiketta asettaaksesi vasemman yläkulman $[pieni_alkukirjain $[gen %1]] käyttämäksi alueeksi
2012-01-26
Paina hiiren vasenta painiketta asettaaksesi vasemman yläkulman %1:n käyttämäksi alueeksi
15.
Create %1
2012-01-26
Luo %1
16.
Move mouse and release left mouse button to position bottom right corner of the region for %1
2012-03-13
Siirrä hiirtä ja vapauta vasen painike asettaaksesi vasemman alakulman %1:n alueeksi|/|Siirrä hiirtä ja vapauta vasen painike asettaaksesi vasemman alakulman $[pieni_alkukirjain $[gen %1]] alueeksi
2012-01-26
Siirrä hiirtä ja vapauta vasen painike asettaaksesi vasemman alakulman %1:n alueeksi
17.
Please fill in the parameters for the gas particles.
2012-01-26
Täytä kaasuhiukkasten parametrit.
18.
%1 named '%2' created
2012-03-13
%1 nimeltä ”%2” luotu
2012-01-26
%1 niminen ”%2” luotu
19.
Create particles...
2012-01-26
Luo hiukkasia...
20.
Create gas particles
2012-01-26
Luo kaasuhiukkasia
21.
You are trying to create a very large number of particles. This will make simulation very slow. Do you want to continue?
2012-01-26
Yrität luoda erittäin suuren määrän hiukkasia. Tämä tekee simulaatiosta todella hitaan. Haluatko jatkaa?
22.
Warning - Step
2012-01-26
Varoitus – Step
23.
Create particles for %1
2012-01-26
Luo hiukkasia %1:lle
24.
Click to enter text
2012-01-26
Napsauta syöttääksesi tekstiä
25.
&Color
2012-01-26
Vä&ri
26.
&Bold
2012-01-26
&Lihavoi
27.
&Italic
2012-01-26
&Kursivoi
28.
&Underline
2012-01-26
&Alleviivaa
29.
Align &Left
2012-01-26
Ta&saa vasemalle
30.
Align C&enter
2012-01-26
K&eskitä
31.
Align &Right
2012-01-26
Tasaa &oikealle
32.
Align &Justify
2012-01-26
Tasaa &molemmat reunat
33.
&Align
2012-01-26
&Tasaus
34.
&Font
2012-01-26
K&irjasin
35.
Font &Size
2012-01-26
Kir&jasimen koko
36.
Insert &Image
2012-01-26
Lisää k&uva
37.
Insert &Formula
2012-01-26
Lisää kaa&va
38.
Edit %1
2012-01-26
Muokkaa %1
39.
Cannot open file '%1'
2012-01-26
Ei voi avata tiedostoa ”%1”
40.
Cannot parse file '%1'
2012-01-26
Ei voi jäsentää tiedostoa ”%1”
41.
Cannot find latex installation. You need 'latex', 'dvips' and 'gs' executables installed and accessible from $PATH
2012-03-13
Latexin asennusta ei löytynyt. Tarvitset ohjelmatiedostot ”latex”, ”dvips” ja ”gs” asennettuina ja saatavilla polussa $PATH
2012-01-26
Latexin asennusta ei löytynyt. Tarvitset ”latex”, ”dvips” ja ”gs” ohjelmatiedostot asennettuina ja saatavilla polussa $PATH
42.
LaTex Formula - Step
2012-01-26
LaTeX-kaava – Step
43.
Enter LaTeX formula string
2012-01-26
Syötä LaTeX-kaavamerkkijono
44.
Cannot compile LaTeX formula: %1
2012-01-26
Ei voi kääntää LaTeX-kaavaa: %1
45.
Cannot parse result image
2012-01-26
Ei voi jäsentää tulosvedosta
46.
Object name
2012-01-26
Kohteen nimi
47.
Property name
2012-01-26
Ominaisuusnimi
48.
Vector index
2012-01-26
Vektorihakemisto