Translations by T Kortehisto

T Kortehisto has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 80 results
~
Documentation for %1 not available.
2008-10-17
Dokumentaatiota ei ole kohteelle %1
~
Click to enter a text
2008-10-17
Napsauta syöttääksesi tekstiä
~
Particles count:
2008-10-17
Hiukkasten lukumäärä:
~
Particles mass:
2008-10-17
Hiukkasten massa:
~
The number of partcles of this gas.
2008-10-17
Hiukkasten lukumäärä kaasussa.
4.
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
2008-10-17
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
5.
Vladimir Kuznetsov
2008-10-17
Vladimir Kuznetsov
12.
Selection pointer
2008-10-17
Valintaosoitin
22.
Warning - Step
2008-10-17
Varoitus - Step
30.
Align C&enter
2008-10-17
Tasaa &keskelle
36.
Insert &Image
2008-10-17
Lisää &kuva
37.
Insert &Formula
2008-10-17
Lisää &kaava
39.
Cannot open file '%1'
2008-10-17
Tiedostoa '%1' ei voida avata
49.
%1.%2
2008-10-17
%1.%2
50.
[%1]
2008-10-17
[%1]
51.
[not configured]
2008-10-17
[ei määritelty]
52.
Clear graph
2008-10-17
Tyhjennä kuvaaja
56.
Clear graph %1
2008-10-17
Tyhjennä kuvaaja %1
69.
Create items...
2008-10-17
Luo kohteita...
72.
Undo history
2008-10-17
Kumoa historia
73.
Change solver type
2008-10-17
Muuta ratkaisijatyyppi
74.
Change %1.%2
2008-10-17
Muuta %1.%2
75.
Rename %1 to %2
2008-10-17
Nimeä uudelleen %1 nimelle %2
84.
Sync selection
2008-10-17
Synkronoi valinta
89.
Documentation error
2008-10-17
Dokumentaatiovirhe
95.
Information could not be retrieved because the server was not reachable.
2008-10-17
Tietoja ei voitu hakea koska palvelin oli tavoittamattomissa.
108.
&Open Example...
2008-10-17
&Avaa esimerkki...
109.
Open Down&loaded Example...
2008-10-17
Avaa &ladattu esimerkki
110.
Share C&urrent Experiment...
2008-10-17
Jaa &nykyinen koe...
2008-10-17
Jaa &nykyinen kokeilu...
111.
&Download New Experiments...
2008-10-17
&Lataa uusi koe...
2008-10-17
&Lataa uusi kokeilu...
116.
Execute the program
2008-10-17
Suorita ohjelma
117.
Run: Execute the program
2008-10-17
Suorita: käynnistä ohjelma
118.
1x Speed
2008-10-17
1x nopeus
119.
2x Speed
2008-10-17
2x nopeus
120.
4x Speed
2008-10-17
4x nopeus
121.
8x Speed
2008-10-17
8x nopeus
122.
16x Speed
2008-10-17
16x nopeus
124.
<new file>
2008-10-17
<uusi tiedosto>
127.
<open file: %1>
2008-10-17
<avaa tiedosto: %1>
128.
The file "%1" already exists. Do you wish to overwrite it?
2008-10-17
Tiedosto "%1" on jo olemassa. Haluatko korvata sen?
129.
Cannot save file '%1': %2
2008-10-17
Ei voida tallentaa tiedostoa '%1': %2
130.
The experiment has been modified. Do you want to save your changes?
2008-10-17
Koetta on muokattu. Haluatko tallentaa muutokset?
134.
&Simulate
2008-10-17
&Simuloi
135.
Cannot finish this step because local error is greater than local tolerance. Please check solver settings and try again.
2008-10-17
Tätä askelta ei voida suorittaa, koska paikallinen virhe on suurempi kuin virheen sietoraja. Tarkasta ratkaisijan asetukset ja yritä uudelleen.
137.
Cannot finish this step because of an unknown error.
2008-10-17
Tätä askelta ei voida suorittaa tuntemattoman virheen takia.
141.
Re&do: %1
2008-10-17
&Tee uudelleen: %1
147.
can not open temporary file
2008-10-17
Väliaikaista tiedostoa ei voida avata
150.
Delete several items
2008-10-17
Poista useita kohteita