Translations by SKSS team

SKSS team has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 221 results
1.
Move end of %1
2010-08-16
Преместване края на %1
2.
Interactive physical simulator
2010-08-16
Интерактивен физически симулатор
3.
Step
2010-08-16
Step
4.
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
2010-08-16
(C) 2007 Vladimir Kuznetsov
5.
Vladimir Kuznetsov
2010-08-16
Vladimir Kuznetsov
6.
Original author
2010-12-02
Първоначален автор
2010-08-16
Оригинален автор
7.
Carsten Niehaus
2010-08-16
Carsten Niehaus
8.
Code contributions
2010-08-16
Допринасяне в кода
9.
Document to open
2010-08-16
Документ за отваряне
10.
Palette
2010-08-16
Палитра
11.
Pointer
2010-08-16
Показалец
12.
Selection pointer
2010-08-16
Показалец за избиране
13.
Show text
2010-08-16
Показване на текст
14.
Press left mouse button to position top left corner of a region for %1
2010-08-16
Натиснете левия бутон на мишката, за да позиционирате горния ляв ъгъл на областта за %1
15.
Create %1
2010-08-16
Създаване на %1
16.
Move mouse and release left mouse button to position bottom right corner of the region for %1
2010-08-16
Преместете мишката и освободете левия бутон, за да позиционирате долния десен ъгъл на областта за %1
17.
Please fill in the parameters for the gas particles.
2010-08-16
Моля попълнете параметрите за газовите частици.
18.
%1 named '%2' created
2010-08-16
Създаден(а) е %1 с име '%2'
19.
Create particles...
2010-08-16
Създаване на частици...
20.
Create gas particles
2010-08-16
Създава газови частици
21.
You are trying to create a very large number of particles. This will make simulation very slow. Do you want to continue?
2010-08-16
Опитвате се да създадете много голям брой частици. Това ще направи симулацията много бавна. Желаете ли да продължите?
22.
Warning - Step
2010-08-16
Внимание - Step
23.
Create particles for %1
2010-08-16
Създаване на частици за %1
24.
Click to enter text
2010-08-16
Цъкнете, за да въведете текст
25.
&Color
2010-08-16
&Цвят
26.
&Bold
2010-08-16
&Получер
27.
&Italic
2010-08-16
&Курсив
28.
&Underline
2010-08-16
Под&чертан
29.
Align &Left
2010-08-16
Л&яво подравняване
30.
Align C&enter
2010-08-16
&Центиране
31.
Align &Right
2010-08-16
&Дясно подравняване
32.
Align &Justify
2010-08-16
Двустранно подравняване
33.
&Align
2010-08-16
&Подравняване
34.
&Font
2010-08-16
&Шрифт
35.
Font &Size
2010-08-16
&Размер на шрифта
36.
Insert &Image
2010-08-16
Вмъкване на &изображение
37.
Insert &Formula
2010-08-16
Вмъкване на &формула
38.
Edit %1
2010-08-16
Редактиране на %1
39.
Cannot open file '%1'
2010-08-16
Файлът '%1' не може да се отвори
40.
Cannot parse file '%1'
2010-08-16
Файлът '%1' не може да бъде обработен
41.
Cannot find latex installation. You need 'latex', 'dvips' and 'gs' executables installed and accessible from $PATH
2010-08-16
Не може да бъде открита инсталация на latex. Трябва да имате инсталирани изпълнимите файлове на 'latex', 'dvips' и 'gs' и да са достъпни от $PATH
42.
LaTex Formula - Step
2010-08-16
Формула на LaTex - Step
43.
Enter LaTeX formula string
2010-08-16
Въведете низа на формулата на LaTeX
44.
Cannot compile LaTeX formula: %1
2010-08-16
Формулата LaTeX не може да се компилира: %1
46.
Object name
2010-08-16
Име на обект
47.
Property name
2010-08-16
Име на свойство
48.
Vector index
2010-08-16
Векторен индекс
49.
%1.%2
2010-08-16
%1.%2
50.
[%1]
2010-08-16
[%1]