Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>U kunt een constructie in kig regelen in een "pykig"-
python script, dat u kunt uitvoeren met de opdracht
<code>pykig.py</code>. Hier is een aardig voorbeeld
dat u kunt proberen (<code>hexagons.kpy</code>):
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Jaap Woldringh on 2008-10-07
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>U kunt de laatst uitgevoerde constructie eenvoudig herhalen door
op 'Z' te drukken; dit is erg handig als u een aantal objecten wilt tekenen
met behulp van dezelfde constructie, vooral als er geen sneltoets is voor
die constructie.</p>
Translated by Jaap Woldringh on 2008-10-07
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Tot de krachtigste hulpmiddelen in Kig behoren de menu's die u
krijgt door rechts te klikken op een object , of op een lege plaats in
het document. U kunt die gebruiken om objecten een naam te geven,
hun kleur en de eigenschappen van de lijnen te veranderen, en nog
vele andere interessante zaken.</p>
Translated and reviewed by Bram Schoenmakers on 2006-04-20
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> U kunt nieuwe punten tekenen zonder gebruik te maken van het menu
of de taakbalk, eenvoudig door ergens in het Kig-document met de
<em>middelste muisknop</em> te klikken </p>
Translated and reviewed by Bram Schoenmakers on 2006-04-20
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Kig kan overweg met verschillende soorten bestanden: de eigen
bestanden (<code>.kig</code>-bestanden), <em>KGeo</em>-bestanden,
<em>KSeg</em>-bestanden en gedeeltelijk met <em>Dr. Geo</em>-
en<em>Cabri&#8482;</em>-bestanden.</p>
Translated and reviewed by Bram Schoenmakers on 2006-04-20
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p> In Kig zijn meer dan 20 objecten en 10 transformaties met meer dan 80
constructies beschikbaar die u in uw documenten kunt gebruiken: open het
menu <em>Objecten</em> als u ze allemaal wilt zien.</p>
Translated by Jaap Woldringh on 2008-10-07
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>U kunt de geselecteerde objecten gebruiken als u een object wilt tekenen
waarvoor de geselecteerde objecten nodig zijn als argumenten.
Bijvoorbeeld, na het selecteren van twee punten, kunt u <em>Starten->Cirkel
door drie punten</em> kiezen in het contextmenu om een cirkel door drie
punten te tekenen.</p>
Translated and reviewed by Bram Schoenmakers on 2006-04-20
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>De objectenverzameling van Kig kan met behulp van externe macro's worden
uitgebreid. U kunt een aantal interessante macro's vinden op de website van Kig:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Translated by Jaap Woldringh on 2008-10-07
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Als er meer dan een object onder de muis is kunt u een ervan kiezen door met de
<em>linker muisknop</em> te klikken terwijl u de <em>Shift</em>-toets ingedrukt
houdt. U krijgt dan een lijst van de objecten onder de muisaanwijzer waaruit u het gewenste object kunt selecteren.</p>
Translated and reviewed by Bram Schoenmakers on 2006-04-20
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Bij het tekenen van een meetkundige plaats, kunt u erop klikken met de <em>rechter</em> muisknop
en <em>cartesische vergelijking</em> selecteren om de bijbehorende cartesische vergelijking zichtbaar te maken
wanneer het een lageregraads algebraïsche kromme betreft.</p>
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-08
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bram Schoenmakers, Freek de Kruijf, Jaap Woldringh, Jonathan Riddell, Rinse de Vries, user109519.