Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p> Kig programoje konstravimą galima valdyti „pykig“
python scenarijumi, kuris paleidžiamas komanda <code>pykig.py</code>.
Galite išbandyti žemiau pateiktą neblogą pavyzdį (<code>hexagons.kpy</code>):
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Valdas on 2009-03-07
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Paskutinįjį konstrukcijos kūrimą pakartosite paspaudę klavišą „Z“;
tai labai paranku, kai reikia sukurti tos pačios konstrukcijos objektų seriją,
ir ypač tada, kai tai konstrukcijai nėra paskirtas spartusis klavišas.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Viena iš efektyviausių priemonių Kig programoje — tai meniu,
kuris atsiranda spustelėjus objektą, ar tuščią dokumento vietą
dešiniuoju pelės klavišu. Naudojant šį meniu galima objektui priskirti
pavadinimą, keisti jo spalvą, linijų stilių, bei daugelį kitų įdomių dalykų.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Padėti naujus taškus galima ir nenaudojant menių arba priemonių juostą: norimoje Kig dokumento vietoje tiesiog spustelėkite <em>vidurinįjį pelės klavišą</em>.</p>
Translated by Remigijus Jarmalavičius on 2011-09-06
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Kig programa supranta keletą failų formatų: gimtuosius failus (<code>.kig</code> failai),
<em>KGeo</em> failus, <em>KSeg</em> failus, ir, dalinai, <em>Dr. Geo</em>
bei <em>Cabri™</em> failus.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p> Dirbdami Kig programa, galėsite panaudoti daugiau nei 20 objektų
ir 10 transformacijos būdų su daugiau nei 80 konstrukcijų: juos visus rasite
meniu punkte <em>Objektai</em>.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Pažymėtus objektus galima panaudoti naujo objekto konstravimui,
kuriam būtini argumentai, pažymėtų objektų pavidalu. Pavyzdžiui, jei yra
pažymėti du taškai, tai vieno iš šių taškų kontekstiniame meniu parinkę
„Pradėti → Apskritimas per tris taškus“ pradėsite apskritimo per tris
taškus konstravimą.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Kig objektų sąrašą galima išplėsti naudojant išorines makrokomandas. Nemažai
įdomių makrokomandų galima rasti Kig tinklapyje: <a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Translated by Valdas on 2008-10-10
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Jei po pelės žymekliu yra dagiau nei vienas objektas, ir kažkurį
iš jų reikia pažymėti, tai, nuspaudę <em>Shift</em> klavišą, tą objektų
santalką spustelėkite <em>kairiuoju pelės klavišu</em> — atsiras
kontekstinis meniu, kuriame galėsite pažymėti norimą objektą.</p>
Translated by Remigijus Jarmalavičius on 2011-09-06
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Konstruojant hodografą, jei jis yra žemo laipsnio algebrinės kreivės pavidalo,
tai jį spustelėjus <em>dešiniuoju</em> pelės mygtuku ir
parinkus <em>Dekarto lygtis</em> bus pateikta to hodografo lygtis.</p>
Translated by Valdas on 2009-03-07
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrius Štikonas, Donatas Glodenis, Remigijus Jarmalavičius, Valdas.