Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 21 results
1.
solid-hardware
solid-maskinvare
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
solid-hardware
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:45
2.
KDE tool for querying your hardware from the command line
KDE-verktøy for spørjing av maskinvare frå kommandolinja
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
KDE-verktøy for å undersøke maskinvaren fra commandolinja
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:47
3.
Syntax Error: Not enough arguments
Syntaksfeil: Ikkje nok argument
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Syntaksfeil: Ikke nok argumenter
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Syntaksfeil: For få argumenter
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:179
4.
Syntax Error: Too many arguments
Syntaksfeil: For mange argument
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Syntaksfeil: For mange argumenter
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:184
5.
Show available commands
Vis tilgjengelege kommandoar
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Vis tilgjengelige kommandoer
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:195
6.
Command (see --commands)
Kommando (sjå --commands)
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Kommando (se --commands)
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:197
7.
Arguments for command
Argument for kommando
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Argumenter for kommando
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:199
8.
Syntax:
Syntaks:
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:211
9.
# List the hardware available in the system.
# - If the 'nonportableinfo' option is specified, the device
# properties are listed (be careful, in this case property names
# are backend dependent),
# - If the 'details' option is specified, the device interfaces
# and the corresponding properties are listed in a platform
# neutral fashion,
# - Otherwise only device UDIs are listed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# Vis oversikt over maskinvara til systemet.
# – Viss valet «nonportableinfo» er bruka, vert
# eigenskapar til einingane vist (ver forsiktig,
# då eigenskapsnamna er avhengige av bakstykket).
# – Viss valet «details» er bruka, vert einings-
# grensesnitta og tilhøyrande eigenskapar vist
# på ein plattform nøytral måte.
# – Elles vert berre einings-UDI-ar viste.
Translated by Jonathan Riddell on 2009-09-03
Suggestions:
# List tilgjengelig maskinvare på systemet.
# – Hvis valget 'nonportableinfo' er gitt, så listes
# enhetsegenskapene (forsiktig, i dette tilfellet er
# egenskapsnavnene avhengige av bakstykket,
# – Hvis valget 'details' er gitt, så listes enhetensgrensesnitt
# og tilsvarende egenskaper på en måte som er
# uavhengig av plattformen,
# – Ellers listes bare enhetenes UDIer.
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:214
10.
# Display all the interfaces and properties of the device
# corresponding to 'udi' in a platform neutral fashion.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# Vis alle grensesnitta og eigenskapane til eininga som
# svarar til «udi» på eit plattformnøytral måte.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Suggestions:
# Vis alle enhetens grensesnitt og egenskaper som
# tilsvarer «udi» på en plattform-nøytral måte.
Norwegian Bokmal solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:224
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Jonathan Riddell, Karl Ove Hufthammer.