Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 21 results
1.
solid-hardware
solid-hardware
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
solid-maskinvare
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:45
2.
KDE tool for querying your hardware from the command line
KDE-verktøy for å undersøke maskinvaren fra commandolinja
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
KDE-verktøy for spørjing av maskinvare frå kommandolinja
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:47
3.
Syntax Error: Not enough arguments
Syntaksfeil: Ikke nok argumenter
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Syntaksfeil: Ikkje nok argument
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:179
4.
Syntax Error: Too many arguments
Syntaksfeil: For mange argumenter
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Syntaksfeil: For mange argument
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:184
5.
Show available commands
Vis tilgjengelige kommandoer
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Vis tilgjengelege kommandoar
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:195
6.
Command (see --commands)
Kommando (se --commands)
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Kommando (sjå --commands)
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Kommando (sjå «--commands»)
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:197
7.
Arguments for command
Argumenter for kommando
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Argument for kommando
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Argument til kommando
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:199
8.
Syntax:
Syntaks:
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in solid-hardware.cpp:211
9.
# List the hardware available in the system.
# - If the 'nonportableinfo' option is specified, the device
# properties are listed (be careful, in this case property names
# are backend dependent),
# - If the 'details' option is specified, the device interfaces
# and the corresponding properties are listed in a platform
# neutral fashion,
# - Otherwise only device UDIs are listed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# List tilgjengelig maskinvare på systemet.
# – Hvis valget 'nonportableinfo' er gitt, så listes
# enhetsegenskapene (forsiktig, i dette tilfellet er
# egenskapsnavnene avhengige av bakstykket,
# – Hvis valget 'details' er gitt, så listes enhetensgrensesnitt
# og tilsvarende egenskaper på en måte som er
# uavhengig av plattformen,
# – Ellers listes bare enhetenes UDIer.
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
# Vis oversikt over maskinvara til systemet.
# – Viss valet «nonportableinfo» er bruka, vert
# eigenskapar til einingane vist (ver forsiktig,
# då eigenskapsnamna er avhengige av bakstykket).
# – Viss valet «details» er bruka, vert einings-
# grensesnitta og tilhøyrande eigenskapar vist
# på ein plattform nøytral måte.
# – Elles vert berre einings-UDI-ar viste.
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Jonathan Riddell on 2009-09-03
Located in solid-hardware.cpp:214
10.
# Display all the interfaces and properties of the device
# corresponding to 'udi' in a platform neutral fashion.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# Vis alle enhetens grensesnitt og egenskaper som
# tilsvarer «udi» på en plattform-nøytral måte.
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
# Vis alle grensesnitta og eigenskapane til eininga som
# svarar til «udi» på eit plattformnøytral måte.
Norwegian Nynorsk solid-hardware in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Located in solid-hardware.cpp:224
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Steensrud.