Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
110 of 21 results
1.
solid-hardware
solid-hardware
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:45
2.
KDE tool for querying your hardware from the command line
KDE rīks aparatūras informācijas iegūšanai no komandrindas
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:47
3.
Syntax Error: Not enough arguments
Sintakses kļūda: Par maz argumentu
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:179
4.
Syntax Error: Too many arguments
Sintakses kļūda: Par daudz argumentu
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:184
5.
Show available commands
Parādīt pieejamās komandas
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:195
6.
Command (see --commands)
Komanda (skatīt --commands)
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:197
7.
Arguments for command
Komandas argumenti
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:199
8.
Syntax:
Sintakse:
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:211
9.
# List the hardware available in the system.
# - If the 'nonportableinfo' option is specified, the device
# properties are listed (be careful, in this case property names
# are backend dependent),
# - If the 'details' option is specified, the device interfaces
# and the corresponding properties are listed in a platform
# neutral fashion,
# - Otherwise only device UDIs are listed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# Parādīt sistēmā pieejamās aparatūras sarakstu
# - ja ir norādīta 'nonportableinfo' opcija, tad tiek
# parādītas ierīču īpašības (uzmanieties, jo šajā
# gadījumā īpašību nosaukumi ir atkarīgi no jūsu
# aizmugures),
# - ja norādīta 'details' opcija , ierīču saskarnes
# un atbilstošās īpašības ir parādītas platformas
# netkarīgā veidā,
# - Citādi tiek parādīti tikai ierīču UDI.
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:214
10.
# Display all the interfaces and properties of the device
# corresponding to 'udi' in a platform neutral fashion.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# Parādīt visas saskarnes un īpašības šai ierīcei
# kas atbilst 'udi' platformas neitrālā veidā.
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-02
Located in solid-hardware.cpp:224
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Maris Nartiss, Viesturs Zariņš.