Browsing Nepali translation

10 of 11 results
10.
Type of variable. Use "bool" for a boolean, otherwise it is treated as a string
चलको प्रकार । बुलियनका लागि "bool" प्रयोग गर्नुहोस् अन्यथा यसलाई स्ट्रिङको रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:50
10 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.