Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 11 results
1.
KWriteConfig
KWriteConfig
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:35
2.
Write KConfig entries - for use in shell scripts
शेल स्क्रिप्ट प्रयोग गर्नका लागि केडीई कन्फिग प्रविष्टि लेख्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:37
3.
(c) 2001 Red Hat, Inc. & Luís Pedro Coelho
(c) 2001 रेड ह्याट, संस्था र लुइस पेड्रो कोइलहो
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:39
4.
Luís Pedro Coelho
लुइस पेड्रो कोइलहो
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:40
5.
Bernhard Rosenkraenzer
बर्नान्ड रोजेनक्राएन्जर
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:41
6.
Wrote kreadconfig on which this is based
यसमा आधारित केडीई पढ्ने कन्फिग लेखियो
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:41
7.
Use <file> instead of global config
विश्वव्यापी कन्फिगको सट्टा <file> प्रयोग गर्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:47
8.
Group to look in. Use repeatedly for nested groups.
(no translation yet)
Located in kwriteconfig.cpp:48
9.
Key to look for
खोजीका लागि कुञ्जी
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:49
10.
Type of variable. Use "bool" for a boolean, otherwise it is treated as a string
चलको प्रकार । बुलियनका लागि "bool" प्रयोग गर्नुहोस् अन्यथा यसलाई स्ट्रिङको रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kwriteconfig.cpp:50
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam.