Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 29 results
1.
KStart
KStart
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kstart.cpp:300
2.
Utility to launch applications with special window properties
such as iconified, maximized, a certain virtual desktop, a special decoration
and so on.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Tiện ích để khởi chạy chương trình với các thuộc tính cửa sổ đặc biệt
như thu vào biểu tượng, phóng đại, lên màn hình ảo xác định, trang trí đặc biệt v.v...
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kstart.cpp:301
3.
(C) 1997-2000 Matthias Ettrich (ettrich@kde.org)
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:306
4.
Matthias Ettrich
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:308
5.
David Faure
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:309
6.
Richard J. Moore
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:310
7.
Command to execute
Lệnh sẽ thực hiện
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kstart.cpp:317
8.
Alternative to <command>: desktop file to start. D-Bus service will be printed to stdout
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:318
9.
Optional URL to pass <desktopfile>, when using --service
(no translation yet)
Located in kstart.cpp:319
10.
A regular expression matching the window title
Một biểu thức chính quy tương ứng với tiêu đề cửa sổ
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kstart.cpp:321
110 of 29 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.