Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 42 results
1.
An internal error occurred. Please retry the request again.
एउटा आन्तरिक त्रुटि देखापर्यो । कृपया फेरि अनुरोध गर्न प्रयास गर्नुहोस् ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
2.
Opening SFTP connection to host %1:%2
(no translation yet)
Located in kio_sftp.cpp:488
3.
No hostname specified
होस्टनाम निर्दिष्ट गरिएको छैन
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:466
4.
SFTP Login
SFTP लगइन
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:257 kio_sftp.cpp:261 kio_sftp.cpp:692
5.
site:
साइट:
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:695
6.
Please enter your username and key passphrase.
कृपया तपाईँको प्रयोगकर्ता नाम र कुञ्जी पासफ्रेज प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
7.
Please enter your username and password.
कृपया तपाईँको प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:693
8.
Incorrect username or password
गलत प्रयोगकर्ता नाम वा पासवर्ड
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:724
9.
Warning: Cannot verify host's identity.
चेतावनी: होस्टको पहिचान रुजु गर्न सकिदैन ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
Located in kio_sftp.cpp:652
10.
Warning: Host's identity changed.
चेतावनी: होस्टको पहिचान परिवर्तन भयो ।
Translated by Nabin Gautam on 2008-10-07
110 of 42 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam.