Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 10 results
1.
Could not access drive %1.
The drive is still busy.
Wait until it is inactive and then try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til stasjon %1.
Stasjonen er framleis oppteken.
Vent til han ikkje arbeider lenger og prøv igjen.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til stasjon %1.
Stasjonen er fortsatt opptatt.
Vent til den har sluttet å jobbe og prøv på nytt.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:198
2.
Could not write to file %1.
The disk in drive %2 is probably full.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Klarte ikkje skriva til fila %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg full.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke skrive til fila %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig full.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:202 kio_floppy.cpp:1116
3.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjon %2.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til %1.
Det er antagelig ingen diskett i stasjonen %2
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:212
4.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2 or you do not have enough permissions to access the drive.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjonen %2. Det kan òg henda at du ikkje har tilstrekkelege løyve til å få tilgang til stasjonen.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til %1.
DEet er sannsynligvis ingen disk i stasjonen %2, eller du mangler rettigheter for å få tilgang til stasjonen.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:216
5.
Could not access %1.
The drive %2 is not supported.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til %1.
Stasjon %2 er ikkje støtta.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til %1.
Stasjonen %2 er ikke støttet.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:220
6.
Could not access %1.
Make sure the floppy in drive %2 is a DOS-formatted floppy disk
and that the permissions of the device file (e.g. /dev/fd0) are set correctly (e.g. rwxrwxrwx).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til %1.
Sjå til at disketten i stasjon %2 er ein DOS-formatert diskett
og at tilgangsløyva til einingsfila (for eksempel /dev/fd0) er rett sette opp (rwxrwxrwx).
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-19
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til %1.
Se til at disketten i stasjonen %2 er en DOS-formatert diskett
og at rettighetene på enhets-fila (f.eks. /dev/fd0) er satt riktig. (f.eks. rwxrwxrwx).
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:225
7.
Could not access %1.
The disk in drive %2 is probably not a DOS-formatted floppy disk.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fekk ikkje tilgang til %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg ikkje DOS-formatert.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Kunne ikke få tilgang til %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig ikke DOS-formatert.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:229
8.
Access denied.
Could not write to %1.
The disk in drive %2 is probably write-protected.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tilgang nekta.
Klarte ikkje skriva til %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg skrivebeskytta.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Tilgang nektet.
Klarte ikke skrive til %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig skrivebeskyttet.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:233
9.
Could not read boot sector for %1.
There is probably not any disk in drive %2.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Klarte ikkje lesa oppstartssektoren frå %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjon %2.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Klarte ikke lese oppstartssektor for %1.
Det er antagelig ingen diskett i stasjonen %2
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:242
10.
Could not start program "%1".
Ensure that the mtools package is installed correctly on your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Klarte ikkje starta programmet «%1».
Sjå til at mtools-pakken er rett installert på systemet.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
Klarte ikke starte programmet «%1».
Forsikre deg om at mtools-pakken er riktig installert på systemet ditt.
Norwegian Bokmal kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Located in kio_floppy.cpp:365
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Karl Ove Hufthammer.