Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 10 results
1.
Could not access drive %1.
The drive is still busy.
Wait until it is inactive and then try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til stasjon %1.
Stasjonen er fortsatt opptatt.
Vent til den har sluttet å jobbe og prøv på nytt.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til stasjon %1.
Stasjonen er framleis oppteken.
Vent til han ikkje arbeider lenger og prøv igjen.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:198
2.
Could not write to file %1.
The disk in drive %2 is probably full.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke skrive til fila %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig full.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Klarte ikkje skriva til fila %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg full.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:202 kio_floppy.cpp:1116
3.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til %1.
Det er antagelig ingen diskett i stasjonen %2
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjon %2.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:212
4.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2 or you do not have enough permissions to access the drive.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til %1.
DEet er sannsynligvis ingen disk i stasjonen %2, eller du mangler rettigheter for å få tilgang til stasjonen.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjonen %2. Det kan òg henda at du ikkje har tilstrekkelege løyve til å få tilgang til stasjonen.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:216
5.
Could not access %1.
The drive %2 is not supported.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til %1.
Stasjonen %2 er ikke støttet.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til %1.
Stasjon %2 er ikkje støtta.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:220
6.
Could not access %1.
Make sure the floppy in drive %2 is a DOS-formatted floppy disk
and that the permissions of the device file (e.g. /dev/fd0) are set correctly (e.g. rwxrwxrwx).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til %1.
Se til at disketten i stasjonen %2 er en DOS-formatert diskett
og at rettighetene på enhets-fila (f.eks. /dev/fd0) er satt riktig. (f.eks. rwxrwxrwx).
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til %1.
Sjå til at disketten i stasjon %2 er ein DOS-formatert diskett
og at tilgangsløyva til einingsfila (for eksempel /dev/fd0) er rett sette opp (rwxrwxrwx).
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-19
Fekk ikkje tilgang til %1.
Sjå til at disketten i stasjon %2 er ein DOS-formatert diskett
og at tilgangsløyva til einingsfila (t.d. /dev/fd0) er rett sette opp (rwxrwxrwx).
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-21
Located in kio_floppy.cpp:225
7.
Could not access %1.
The disk in drive %2 is probably not a DOS-formatted floppy disk.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikke få tilgang til %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig ikke DOS-formatert.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Fekk ikkje tilgang til %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg ikkje DOS-formatert.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:229
8.
Access denied.
Could not write to %1.
The disk in drive %2 is probably write-protected.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tilgang nektet.
Klarte ikke skrive til %1.
Disketten i stasjonen %2 er antagelig skrivebeskyttet.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Tilgang nekta.
Klarte ikkje skriva til %1.
Disketten i stasjon %2 er truleg skrivebeskytta.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:233
9.
Could not read boot sector for %1.
There is probably not any disk in drive %2.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Klarte ikke lese oppstartssektor for %1.
Det er antagelig ingen diskett i stasjonen %2
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Klarte ikkje lesa oppstartssektoren frå %1.
Det er truleg ingen diskett i stasjon %2.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:242
10.
Could not start program "%1".
Ensure that the mtools package is installed correctly on your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Klarte ikke starte programmet «%1».
Forsikre deg om at mtools-pakken er riktig installert på systemet ditt.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-10-02
Suggestions:
Klarte ikkje starta programmet «%1».
Sjå til at mtools-pakken er rett installert på systemet.
Norwegian Nynorsk kio-floppy in Ubuntu Karmic package "kdebase-runtime" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in kio_floppy.cpp:365
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.