Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 40 results
1.
KDE su
केडीई su
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:86
2.
Runs a program with elevated privileges.
उन्नत विशेषधिकार सहित कार्यक्रम चलाउँदछ
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:87
3.
Copyright (c) 1998-2000 Geert Jansen, Pietro Iglio
प्रतिलिपिअधिकार (c) 1998-2000 गियर्ट जानसेन, पियट्रो इग्लियो
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:89
4.
Geert Jansen
गियर्ट जानसेन
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:90
5.
Maintainer
मर्मतकर्ता
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:90
6.
Pietro Iglio
पियर्टो इग्लियो
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:92
7.
Original author
मौलिक लेखक
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:92
8.
Specifies the command to run
चलाउन आदेश निर्दिष्ट गर्दछ
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:100 kdesu.cpp:101
9.
Run command under target uid if <file> is not writable
यदि <file> लेखनयोग्य छैन भने यू आईडी लक्ष्य अन्तर्गत आदेश चलाउनुहोस्
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:103
10.
Specifies the target uid
लक्ष्य यूआईडी निर्दिष्ट गर्दछ
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in kdesu.cpp:104
110 of 40 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Shyam Krishna Bal.