Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 18 results
1.
Menu item '%1' could not be highlighted.
Không thể tô sáng mục trình đơn '%1'.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-24
Located in kde-menu.cpp:93
2.
KDE Menu query tool.
This tool can be used to find in which menu a specific application is shown.
The --highlight option can be used to visually indicate to the user where
in the KDE menu a specific application is located.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Công cụ truy vấn Trình đơn KDE.
Công cụ này được dùng để tìm kiếm một ứng dụng được hiện trong trình đơn nào.
Tuỳ chọn --highlight có thể được dùng để hiển thị trực quan tới người dùng nơi
một ứng dụng cụ thể được đặt trong trình đơn KDE.
Translated by Lê Hoàng Phương on 2012-03-14
Located in kde-menu.cpp:106
3.
kde-menu
kde-menu
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-24
Located in kde-menu.cpp:111
4.
(c) 2003 Waldo Bastian
(c) 2003 Waldo Bastian
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-24
Located in kde-menu.cpp:113
5.
Waldo Bastian
Waldo Bastian
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-24
Located in kde-menu.cpp:114
6.
Author
Tác giả
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-24
Located in kde-menu.cpp:114
7.
Output data in UTF-8 instead of local encoding
Xuất dữ liệu theo UTF-8 thay cho bộ mã ký tự cục bộ
Translated by Lê Hoàng Phương on 2012-03-14
Located in kde-menu.cpp:119
8.
Print menu-id of the menu that contains
the application
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Hiện menu-id của trình đơn chứa ứng dụng
Translated by Lê Hoàng Phương on 2012-03-14
Located in kde-menu.cpp:120
9.
Print menu name (caption) of the menu that
contains the application
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Hiện tên trình đơn chứa ứng dụng
Translated by Lê Hoàng Phương on 2012-03-14
Located in kde-menu.cpp:121
10.
Highlight the entry in the menu
Tô sáng mục trong trình đơn
Translated by Lê Hoàng Phương on 2012-03-14
Located in kde-menu.cpp:122
110 of 18 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Lê Trường An.