Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Jockey trunk series template jockey.

110 of 99 results
1.
Please enter 'y' or 'n' and press Enter
Ju lutemi vendosni 'p' apo 'j' dhe klikoni Enter
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../text/jockey-text.py:72
2.
y
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
p
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../text/jockey-text.py:74
3.
n
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
j
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../text/jockey-text.py:76
4.
Check for new hardware drivers
Kontrollo për drivera të rinj të hardware
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../gtk/autostart/jockey-gtk.desktop.in.h:1 ../kde/autostart/jockey-kde.desktop.in.h:1
5.
Notify about new hardware drivers available for the system
Njofto për driverat e rinj të hardware që janë të disponueshëm për sistemin
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../gtk/autostart/jockey-gtk.desktop.in.h:2 ../kde/autostart/jockey-kde.desktop.in.h:2
6.
Broadcom STA wireless driver
Broadcom STA wireless driver
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../data/handlers/broadcom_wl.py:20
7.
Alternate Atheros "madwifi" driver
Driver i alternuar Atheros "madwifi"
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
8.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
Driver alternativ "madwifi" për kartat wireless LAN Atheros.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:23 ../data/handlers/madwifi.py:23
9.
Only activate this driver if you have problems with your wireless LAN connection.

The free "ath5k" driver should work with most Atheros cards nowadays, but on some computers this alternate (but proprietary) driver still works better, or at all.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Aktivizojeni këtë driver vetëm nëse keni probleme me lidhjen tuaj wireless LAN.

Driveri fala "ath5k" punon me shumicën e kartave Atheros në ditët e sotme, por në disa kompjutera ky driver alternativ (por në pronësi) vazhdon të punojë më mirë, ose nuk punon fare.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:24 ../data/handlers/madwifi.py:24
10.
You removed the configuration file %s
Ju hoqët skedarin e konfigurimit %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:38 ../data/handlers/madwifi.py:38
110 of 99 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.