Translations by Filip Cizek

Filip Cizek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
1.
Welcome to Debian
2009-03-09
Vítejte v Debianu
11.
The <ulink url="&url-lsb-org;">Linux Standard Base</ulink> (LSB) is a project aimed at standardizing the basic GNU/Linux system, which will enable third-party software and hardware developers to easily design programs and device drivers for Linux-in-general, rather than for a specific GNU/Linux distribution.
2009-03-09
<ulink url="&url-lsb-org;">Linux Standard Base</ulink> (LSB) je projekt zaměřený na standardizování základního systému GNU/Linux, díky kterému budou moci tvůrci programů třetích stran tvořit programy a ovladače zařízení pro Linux jako takový, než pro specifickou distribuci.
13.
<ulink url="&url-debian-jr;">Debian Jr.</ulink> is an internal project, aimed at making sure Debian has something to offer to our youngest users.
2009-03-09
<ulink url="&url-debian-jr;">Debian Jr.</ulink> je vnitřní projekt, díky kterému má Debian co nabídnout našim nejmladším uživatelům.
16.
Linux is an operating system: a series of programs that let you interact with your computer and run other programs.
2009-03-09
Linux je operační systém: série programů, které vám umožňují interakci s počítačem a spouštění ostatních programů.