Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 14 results
1.
An indicator of something that needs your attention on the desktop
Ein indikator for noko som treng merksemd på skrivebordet
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Suggestions:
En indikator for noe som trenger din oppmerksomhet på skrivebordet
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:1
2.
Indicator Applet
Indikator miniprogram
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:715
3.
A place to adjust your status, change users or exit your session.
Ein stad for å endra status, byta brukarar eller avslutta økta di.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Suggestions:
Et sted for å justere din status, bytte bruker eller avslutte din økt.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by TH on 2010-03-16
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1 ../src/applet-main.c:536
4.
Indicator Applet Session
Indikator-økt
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-01-29
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:718
5.
Building up install directories. Need a dummy value.
Byggjer opp installasjonskatalogar. Treng ein fiktiv verdi.
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-01-29
Suggestions:
Bygger opp installasjonskatalog. Trenger en startverdi.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-23
6.
Setting up basic GConf
Set opp ein standard GConf
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-01-29
Suggestions:
Setter opp standard GConf
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
7.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
Dette programmet er fri programvare: du kan gje det vidare og/eller endra det under vilkåra i GNU General Public lisensen versjon 3, som vert gjeven ut av Free Software Foundation.
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-01-29
Suggestions:
Dette programmet er fri programvare: du kan videreformidle og/eller endre det under betingelsene i GNU General Public License versjon 3, som utgis av Free Software Foundation.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjetil Rydland on 2009-09-30
Dette programmet er fri programvare. Du kan gi det videre og/eller endre det under vilkårene i GNU General Public-lisensens versjon 3, som utgis av Free Software Foundation.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Åka Sikrom on 2013-06-25
Located in ../src/applet-main.c:517
8.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Dette programmet vert distribuert i håp om at det kan vere til nytte, men UTAN NOKON SOM HELST FORM FOR GARANTI; heller ikkje innblanda garantiar for OMSETNAD, FULLNØYANDE KVALITET eller GAGN FOR EIT FASTSETT FØREMÅL. Sjå GNU General Public License for fleire detaljar.
Translated by Stig Berggren on 2010-01-29
Reviewed by Rune Gangstø on 2010-03-01
Suggestions:
Dette programmet distribueres i håpet om at det kan være nyttig, men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI; heller ikke impliserte garantier for SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET eller EGNETHET FOR EN BESTEMT HENSIKT. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjetil Rydland on 2009-09-30
Located in ../src/applet-main.c:520
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
Du skal ha motteke ein kopi av GNU General Public License saman med dette programmet. Om ikkje, sjå <http://gnu.org/licenses/>.
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-03-01
Suggestions:
Du skal ha fått en kopi av GNU General Public License med dette programmet. Hvis ikke, se <http://www.gnu.org/licenses/>.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Jim Nygård on 2010-04-05
Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med %s. Hvis ikke se på <http://www.gnu.org/licenses/>.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by Kjartan Maraas on 2011-08-25
Located in ../src/applet-main.c:524
10.
An applet to hold all of the system indicators.
Eit miniprogram som held alle systemindikatorane.
Translated and reviewed by Rune Gangstø on 2010-03-01
Suggestions:
Et miniprogram som holder orden på systemindikatorene.
Norwegian Bokmal indicator-applet in Ubuntu Karmic package "indicator-applet" by TH on 2010-03-16
Located in ../src/applet-main.c:541
110 of 14 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rune Gangstø, Stig Berggren, Åsmund Steen Skjæveland.