Browsing Afrikaans translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 14 results
1.
An indicator of something that needs your attention on the desktop
'n Aanduier van iets op die werkarea wat u aandag verg.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:1
2.
Indicator Applet
Aanduidingsprogram
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:715
3.
A place to adjust your status, change users or exit your session.
'n Ligging om u status aan te pas, van gebruiker te wissel, of u sessie te beëindig.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1 ../src/applet-main.c:536
4.
Indicator Applet Session
Aanduidingsprogram-sessie
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:718
5.
Building up install directories. Need a dummy value.
Besig om die installeergidse op te stel. 'n Dummy-waarde word benodig
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
6.
Setting up basic GConf
Besig om die basiese GConf op te stel
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
7.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
Hierdie program is 'Vrye Sagteware': u can dit herversprei, en/of aanpas onder die voorwaardes van die GNU General Public License weergawe 3, gepubliseer deur die 'Free Software Foundation'.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../src/applet-main.c:517
8.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Hierdie program word versprei in die hoop dat dit bruikbaar sal wees, maar SONDER ENIGE WAARBORG; selfs sonder die implisiete waarborge van VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT of GESKIKTHEID VIR 'N BEPAALDE DOEL. Verwys na die 'GNU General Public License' vir meer besonderhede.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../src/applet-main.c:520
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
U behoort 'n kopie van die 'GNU General Public License' tesame met hierdie program ontvang het. Indien nie, sien <http://www.gnu.org/licenses/>.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../src/applet-main.c:524
10.
An applet to hold all of the system indicators.
'n Applet om al die stelsel aanduiers te bevat.
Translated and reviewed by JC Brand on 2010-04-07
Located in ../src/applet-main.c:541
110 of 14 results

This translation is managed by Ubuntu Afrikaans Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: JC Brand, Ted Gould.