Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 380 results
1.
Escape Character
2006-03-20
Escape karakter
2.
Escaping character for syntax patterns
2006-03-20
Védőkarakter a nyelvtani mintákhoz
3.
Check Brackets
2006-03-20
Zárójelek ellenőrzése
4.
Whether to check and highlight matching brackets
2006-03-20
Ellenőrizze-e és kiemelje-e a zárójeleket
5.
Highlight
2006-03-20
Kiemelés
6.
Whether to highlight syntax in the buffer
2006-03-20
Kiemelje-e a nyelvtani elemeket a szerkesztőablakban
7.
Maximum Undo Levels
2006-03-20
Visszavonások maximális száma
8.
Number of undo levels for the buffer
2006-03-20
Visszavonások száma a pufferhez
9.
Language
2006-03-20
Nyelv
10.
Language object to get highlighting patterns from
2006-03-20
Nyelvobjektum ahonnan a kiemelési minták beszerezhetőek
11.
Language specification directories
2006-03-20
Nyelvspecifikus könyvtárak
12.
List of directories where the language specification files (.lang) are located
2006-03-20
Könyvtárak listája, ahol a nyelvspecifikus fájlok (.lang) találhatóak
13.
Configuration
2006-03-20
Beállítás
14.
Configuration options for the print job
2006-03-20
Kapcsolók beállítása a nyomtatási feladathoz
15.
Source Buffer
2006-03-20
Forráspuffer
16.
GtkSourceBuffer object to print
2006-03-20
A nyomtatandó GtkSourceBuffer objektum
17.
Tabs Width
2006-03-20
Tabulátorok szélessége
18.
Width in equivalent space characters of tabs
2006-03-20
Tabulátorok szélessége szóközökben kifejezve
19.
Wrap Mode
2006-03-20
Sortörés módja
20.
Word wrapping mode
2006-03-20
Sortörési mód
21.
Whether to print the document with highlighted syntax
2006-03-20
Nyelvtani elemek kiemelésével nyomtassa-e a dokumentumot
22.
Font
2006-03-20
Betűkészlet
23.
GnomeFont name to use for the document text (deprecated)
2006-03-20
A dokumentumszöveghez használandó GnomeFont neve (elavult)
24.
Font Description
2006-03-20
Betűkészlet-leírás
25.
Font to use for the document text (e.g. "Monospace 10")
2006-03-20
A dokumentumszöveghez használandó betűkészlet ( Például "Monospace 10")
26.
Numbers Font
2006-03-20
Számok betűkészlete
27.
GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)
2006-03-20
A sorszámokhoz használandó GnomeFont neve (elavult)
28.
Font description to use for the line numbers
2006-03-20
A sorszámokhoz használandó betűkészlet-leírás neve
29.
Print Line Numbers
2006-03-20
Sorok számának kiírása
30.
Interval of printed line numbers (0 means no numbers)
2006-03-20
Nyomtatott sorszámok időköze (0 azt jelenti, hogy nincsenek számok)
31.
Print Header
2006-03-20
Nyomtatási fejléc
32.
Whether to print a header in each page
2006-03-20
Nyomtasson-e fejlécet minden egyes oldalon
33.
Print Footer
2006-03-20
Lábléc nyomtatása
34.
Whether to print a footer in each page
2006-03-20
Nyomtasson-e láblécet minden egyes oldalon
35.
Header and Footer Font
2006-03-20
Fej- és lábléc betűkészlete
36.
GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)
2006-03-20
A fej- és lábléchez használandó GnomeFont neve (elavult)
37.
Header and Footer Font Description
2006-03-20
Fej- és lábléc betűkészlet-leírás
38.
Font to use for headers and footers (e.g. "Monospace 10")
2006-03-20
A fej- és lábléchez használandó betűkészlet ( Például "Monospace 10")
39.
Base-N Integer
2006-03-20
N-alapú egész
40.
Character
2006-03-20
Karakter
41.
Comment
2006-03-20
Megjegyzés
42.
Data Type
2006-03-20
Adattípus
43.
Function
2006-03-20
Függvény
44.
Decimal
2006-03-20
Decimális
45.
Floating Point
2006-03-20
Lebegőpontos
46.
Keyword
2006-03-20
Kulcsszó
47.
Preprocessor
2006-03-20
Előfeldolgozó
48.
String
2006-03-20
Karakterlánc
49.
Specials
2006-03-20
Speciális
50.
Others
2006-03-20
Egyéb