Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 65 results
15.
Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
A tecla rápida para desprender a lapela actual. Expresado como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos de GTK+. De definir a opción coa cadea especial «disabled», non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-23
In upstream:
A tecla rápida para desprender a lapela actual. Expresado como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos de GTK+. Se define a opción coa cadea especial "disabled", non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Suggested by Fran Diéguez on 2011-05-18
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:136
16.
Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Tecla rápida para mover á esquerda a lapela actual. Exprésase como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos do GTK+. De definir a opción coa cadea especial «disabled», non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-23
In upstream:
Tecla rápida para mover á esquerda a lapela actual. Exprésase como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos do GTK+. Se define a opción coa cadea especial "disabled", non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Suggested by Fran Diéguez on 2011-05-18
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:132
17.
Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
A tecla rápida para mover á dereita a lapela actual. Exprésase como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos do GTK+. De definir a opción coa cadea especial «disabled», non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-23
In upstream:
A tecla rápida para mover á dereita a lapela actual. Exprésase como unha cadea co mesmo formato usado nos ficheiros de recursos do GTK+. Se define a opción coa cadea especial "disabled", non haberá ningunha combinación de teclas para esta acción.
Suggested by Fran Diéguez on 2011-05-18
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:134
28.
Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as "red").
Cor predeterminada do fondo do terminal como unha especificación de cor (poden ser díxitos hexadecimais no estilo HTML ou un nome de cor en inglés como «red).
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-23
In upstream:
Cor predeterminada do fondo do terminal como unha especificación de cor (poden ser díxitos hexadecimais no estilo HTML ou un nome de cor en inglés como "red").
Suggested by Ignacio Casal Quinteiro on 2007-04-05
Located in ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:8
30.
Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as "red").
Cor predeterminada do texto no terminal como unha especificación de cor (poden ser díxitos hexadecimais no estilo HTML ou un nome de cor en inglés como «red»).
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-23
In upstream:
Cor predeterminada do texto no terminal como unha especificación de cor (poden ser díxitos hexadecimais no estilo HTML ou un nome de cor en inglés como "red").
Suggested by Ignacio Casal Quinteiro on 2007-04-05
Located in ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:6
42.
If true, allow applications in the terminal to make text boldface.
Se é verdadeiro, permite que os aplicativos no terminal mostren o texto en negra.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-03-19
In upstream:
Se é true, permite que os aplicativos no terminal mostren o texto en negra.
Suggested by Antón Méixome on 2009-08-25
Located in ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:32
43.
If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for the terminal bell.
Se é verdadeiro, non emite ningún ruído cando os aplicativos envían a secuencia de escape para o timbre do terminal.
Translated and reviewed by Marcos Lans on 2016-06-09
In upstream:
Se é true, non emite ningún ruído cando os aplicativos envían a secuencia de escape para a campá do terminal.
Suggested by Antón Méixome on 2009-08-25
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:41
44.
If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom.
Se é verdadeiro, ao premer unha tecla a barra de desprazamento vai ata o final.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-03-19
In upstream:
Se é true, ao premer unha tecla a barra de desprazamento vai ata o final.
Suggested by Antón Méixome on 2009-08-25
Located in src/org.gnome.Terminal.gschema.xml:249
45.
If true, scroll the background image with the foreground text; if false, keep the image in a fixed position and scroll the text above it.
Se é verdadeiro, a imaxe de fondo desprázase co texto en primeiro plano; se é falso, mantense a imaxe nunha posición fixa e o texto desprázase sobre ela.
Translated by Ignacio Casal Quinteiro on 2007-04-05
Reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-03-19
In upstream:
Se é true, a imaxe de fondo desprázase co texto en primeiro plano; se é false, mantense a imaxe nunha posición fixa e o texto desprázase sobre ela.
Suggested by susinho on 2009-06-29
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:87
47.
If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. (argv[0] will have a hyphen in front of it.)
Se é verdadeiro, a orde dentro do terminal lanzarase como un intérprete de ordes de inicio de sesión (argv[0] terá un guión diante del.)
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-03-19
In upstream:
Se é verdadeiro, iniciarase a orde dentro do terminal como un intérprete de ordes de inicio de sesión (argv[0] terá un guión diante del.)
Suggested by Fran Diéguez on 2010-03-24
Located in ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:65
110 of 65 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Fran Diéguez, Ignacio Casal Quinteiro, Ignacio Casal Quinteiro, Marcos Lans, Miguel Anxo Bouzada, Xosé, susinho.