Translations by Paweł Marciniak

Paweł Marciniak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
~
The laptop lid has been re-opened
2006-08-26
Pokrywa laptopa została ponownie otwarta
~
idle mode ended
2006-08-26
tryb bezczynności zakończony
~
Unknown
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
~
Lithium ion
2006-08-26
Litowo-jonowa
~
Power History
2006-08-26
Historia zasilania
~
Reason:
2006-08-26
Powód:
~
<b>Product:</b> %s
2006-08-26
<b>Produkt:</b> %s
~
idle mode started
2006-08-26
tryb bezczynności uruchomiony
~
Computer is running on AC power
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
~
On AC
2006-08-26
Z sieci
~
Lid closed
2006-08-26
Pokrywa zamknięta
~
Lid opened
2006-08-26
Pokrywa otwarta
~
Notification
2006-08-26
Powiadomienie
~
Time
2006-08-26
Czas
~
The laptop lid has been closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa została zamknięta
35.
Hibernate enabled
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
77.
Notify when fully charged
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
155.
Configure power management
2006-08-26
Konfiguruje zarządzanie zasilaniem
159.
Brightness
2006-08-26
Jasność
197.
Unknown time
2006-08-26
Nieznany czas
202.
minute
minutes
2006-08-26
minutę
minuty
minut
225.
Excellent
2006-08-26
Doskonale
2006-08-26
Doskonale
226.
Good
2006-08-26
Dobrze
2006-08-26
Dobrze
227.
Fair
2006-08-26
Nieźle
2006-08-26
Nieźle
228.
Poor
2006-08-26
Słabo
2006-08-26
Słabo
287.
Laptop lid is closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa jest zamknięta
334.
The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
336.
The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
339.
GNOME Power Preferences
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
424.
_Help
2006-08-26
Pomo_c