Translations by Petr Pulc

Petr Pulc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
83.
Seconds of inactivity to spin down when on AC
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení ze sítě
84.
Seconds of inactivity to spin down when on battery
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení z baterie
86.
Sleep timeout computer when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání počítače při napájení ze záložního zdroje
89.
Sleep timeout display when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání displeje při napájení ze záložního zdroje
93.
The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení ze sítě. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
94.
The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení z baterie. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
95.
The URI to show to the user on sleep failure
2009-09-21
Adresa URI, která se zobrazí uživateli při chybě
106.
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before it goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se počítač pokusí přejít do režimu spánku, je-li napájen ze záložního zdroje.
107.
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before the display goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se displej pokusí přejít do režimu spánku, je-li počítač napájen ze záložního zdroje.
120.
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení ze sítě.
121.
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení z baterie.
137.
When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. Leave this blank if the button should not be shown.
2009-09-21
Pokud se nezdaří uspání počítače, lze uživateli zobrazit tlačítko pro řešení situace. Pokud jej nechcete zobrazovat, nechte pole prázdné.
165.
Processor wakeups per second:
2009-09-21
Počet probuzení procesoru za sekundu:
168.
There is no data to display.
2009-09-21
Žádná data k zobrazení
169.
Use smoothed line
2009-09-21
Použít vyhlazenou křivku
186.
Sp_in down hard disks when possible
2009-09-21
Uspat pevné _disky, když je to možné
204.
Battery is fully charged. Provides %s laptop runtime
2009-09-21
Baterie je plně nabitá. Umožňuje %s provozu
205.
%s is fully charged
2009-09-21
%s je plně nabitá
210.
%s waiting to discharge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do vybití (%.1f%%)
211.
%s waiting to charge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do nabití (%.1f%%)
212.
Product:
2009-09-21
Produkt:
213.
Status:
2009-09-21
Stav:
218.
Percentage charge:
2009-09-21
Procento nabití:
219.
Vendor:
2009-09-21
Dodavatel:
220.
Technology:
2009-09-21
Technologie:
221.
Serial number:
2009-09-21
Sériové číslo:
222.
Model:
2009-09-21
Model:
223.
Charge time:
2009-09-21
Doba nabíjení:
224.
Discharge time:
2009-09-21
Doba vybíjení:
229.
Capacity:
2009-09-21
Kapacita:
230.
Current charge:
2009-09-21
Aktuální nabití:
231.
Last full charge:
2009-09-21
Poslední plné dobití:
232.
Design charge:
2009-09-21
Původní kapacita:
233.
Charge rate:
2009-09-21
Stupeň nabití:
244.
Lithium Iron Phosphate
2009-09-21
LFP
259.
Please see %s for more information.
2009-09-21
Více informací je popsáno na %s.
260.
If you can see this text, your display server is broken and you should notify your distributor.
2009-09-21
Pokud čtete tento text, váš zobrazovací server je rozbitý a měli byste upozornit svého distributora.
263.
inhibited
2009-09-21
potlačený
264.
not inhibited
2009-09-21
uvolněný
265.
screen idle
2009-09-21
obrazovka nečinná
266.
screen awake
2009-09-21
obrazovka probuzená
280.
Resumed
2009-09-21
Obnovený
297.
%s of battery power remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá %s provozu na baterie (%.1f%%)
299.
%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá %s provozu na záložní zdroj (%.1f%%)
301.
Your computer failed to suspend.
2009-09-21
Váš počítač se nepodařilo uspat do paměti.
303.
Your computer failed to hibernate.
2009-09-21
Váš počítač se nepodařilo uspat na disk.
304.
Visit help page
2009-09-21
Navštívit stránku nápovědy
305.
Battery low
2009-09-21
Nízký stav baterie
307.
Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)
2009-09-21
Zbývá přibližně <b>%s</b> (%.1f%%)
347.
Rate
2009-09-21
Stupeň