Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 629 results
1.
Update
Përditësoje
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-27
2.
There is now a combined status menu for instant messaging status, switching user accounts, and exiting Ubuntu.
Nuk ka asnjë menu të kombinuar të statusit për status të mesazheve të çastit, po ndërrojmë llogaritë e përdoruesit dhe po dalim nga Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-27
3.
This menu will replace the current Quit button. If you click on the "Update" button below your Quit button will be replaced with the new status menu.
Kjo menu do ta zëvendësojë butonin e tanishëm Largohu. Nëse klikoni tek "Përditësimi" i butonit poshtë butoni juaj Largohu do të zëvendësohet me menunë e re të gjendjes.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-27
4.
No logout button found
Nuk u gjend butoni për largim
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
5.
The logout button can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
Butoni i daljes nuk mund të gjendet dhe nuk është në vendndodhjen standarte. Ju lutemi të rifreskoni Panelin e Konfigurimit në mënyrë manuale.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
6.
No fast-user-switching applet found
Nuk u gjend asnjë applet për ndryshim të shpejtë të përdoruesve
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
7.
The fusa applet can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
Appleti fusa nuk mund të gjendet dhe nuk është në vendndodhjen standarte. Ju lutemi të rifreskoni Panelin e Konfigurimit në mënyrë manuale.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
8.
Configuration updated
Konfigurimi u përditësua
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
9.
Your panel configuration is updated. Please logout to complete the update.
Paneli i konfigurimit tuaj u përditësua. Ju lutem shkëputuni që të kompletoni përditësimin.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-05
10.
Ad_just Date & Time
Rre_gullo datën dhe orën
Translated by Laurent Dhima on 2008-10-26
Located in ../applets/clock/clock.c:1731
110 of 629 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Elian Myftiu, Laurent Dhima, Vilson Gjeci, flakron.