Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 22 results
174.
_File:
_Նշոց՝
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
_Ֆայլ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2005-11-08
Located in ../applets/fish/fish.ui.h:7
190.
This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory.
Այս ստեղնը նշում է արտապատկերման նշոցի անունը, որը պետք է օգտագործվի ձկնիկ ծրագրույթում ցույց տրվող շարժանկարի համար՝ սկսած արտապատկերման գրացուցակից։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Այս ստեղնը նշում է արտապատկերման ֆայլի անունը, որը պետք է օգտագործվի ձկնիկ ապլետում ցույց տրվող անիմացիայի համար՝ սկսած արտապատկերման գրացուցակից։
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:9
273.
Create new file in the given directory
Տրված գրացուցակում նոր նշոշ բացել
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Տրված գրացուցակում նոր ֆայլ բացել
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:29
274.
[FILE...]
[ՆՇՈՑ...]
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
[ՖԱՅԼ...]
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:30
275.
- Edit .desktop files
- Խմբագրել ։աշխատասեղանի նշոցներ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
- Խմբագրել ։աշխատանքային սեղանի ֆայլեր
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:108
284.
No URI provided for panel launcher desktop file
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Վահանակի գործարկչի աշխատասեղանի նշոցի համար URI չկա
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Վահանակի գործարկչի աշխատանքային սեղանի ֆայլի համար URI չկա
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/launcher.c:415
285.
Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Անհնար է բացել %s%s վահանակի գործարկչի %s աշխատասեղանի նշոցը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Անհնար է բացել %s%s վահանակի գործարկչի %s աշխատասեղանի ֆայլը
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/launcher.c:456
313.
Search for Files...
Որոնել նշոցներ...
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Փնտրել ֆայլերը…
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/panel-action-button.c:325
367.
Choose a file...
Նշոց ընտրել…
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Ֆայլ ընտրել…
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1012
379.
A boolean flag to indicate whether the user's previous configuration in /apps/panel/profiles/default has been copied to the new location in /apps/panel.
Տրամաբանական դրոշակը, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք օգտվողի նախորդ կազմաձեւը /apps/panel/profiles/default ֊ից պատճենվել է նոր տեղում՝ /apps/panel վրա։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-05-01
In upstream:
Տրամաբանական դրոշակը, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք օգտագործողի նախորդ կոնֆիգուրացիան /apps/panel/profiles/default–ից պատճենվել է նոր տեղում՝ /apps/panel վրա։
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../gnome-panel/panel-general.schemas.in.h:1
110 of 22 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lev Danielyan, Narine Martirosyan, Registry Administrators, Serj Safarian, nixProgrammer, vahagn, Սահակ.