Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 52 results
1.
_About
_Մասին
Translated by Սահակ on 2006-10-05
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
_ Մասին
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:244 ../battstat/battstat_applet.c:67 ../charpick/charpick.c:722 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:129 ../drivemount/drivemount.c:147 ../geyes/geyes.c:321 ../gweather/gweather-applet.c:127 ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:59 ../mixer/applet.c:384 ../modemlights/modem-applet.c:154 ../multiload/main.c:468 ../stickynotes/stickynotes_applet.c:48 ../trashapplet/src/trashapplet.c:78
6.
Keyboard Accessibility Status Applet Factory
Ստեղնաարի Մատչելիության Կարգավիճակի Ապլետի Գործարան
Translated by Սահակ on 2009-03-25
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Ստեղնաարի մատչելիության կարգավիճակի գործարան
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:3
8.
Shows the state of AccessX features such as latched modifiers
Ցույց է տալիս AccessX հատկանիշների վիճակը՝ օրինակ ֆիքսված մոդիֆիկատորները
Translated by Սահակ on 2008-01-23
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Ցուցադրում է AccessX–ի հնարավորությունները որպես փակ մոդիֆիկատորներ
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:139
10.
There was an error launching the help viewer: %s
Հարց տեսածրագրի գործարկման ժամանակ սխալ է գրանցվել։ %s
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-10-05
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Օգնության տողը գործարկելու ընթացքում սխալ է գրանցվել՝ %s
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:169
22.
_Preferences
_Բնութագրող մեծություններ կամ պարամետրեր
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-10-05
Reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-01
In upstream:
_Նախընտրանքներ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Located in ../battstat/battstat_applet.c:61 ../charpick/charpick.c:716 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:123 ../geyes/geyes.c:315 ../gweather/gweather-applet.c:121 ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:53 ../mixer/applet.c:387 ../multiload/main.c:459 ../stickynotes/stickynotes_applet.c:42
47.
There was an error displaying help: %s
Հարց պատկերանիշը գործարկվելիս տեղի է ունեցել սխալ: %s
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-10-05
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Սխալ՝ օգնության պատուհանը ցույց տալու ժամանակ. %s
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../battstat/battstat_applet.c:1150 ../drivemount/drivemount.c:132 ../geyes/geyes.c:303 ../geyes/themes.c:242 ../gweather/gweather-applet.c:70 ../gweather/gweather-pref.c:746 ../mini-commander/src/preferences.c:366 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:349 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:565 ../trashapplet/src/trashapplet.c:398
106.
Modify a palette by adding or removing characters
Նիշերը փոփոխել սիմվոլները ավելացնելով կամ հեռացնելով
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-10-05
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Փոփոխել ներկապնակը՝ նիշեր ավելացնելով կամ հեռացնելով
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../charpick/properties.c:125
139.
Graphic and Text
Գծագրություն և տեքստ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-06-15
In upstream:
Գրաֆիկա և տեքստ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Located in ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:623
151.
Cannot execute '%s'
Չի հաջողվել կատարել '%s'
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
Չի կարող կատարել '%s'
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../drivemount/drive-button.c:556
152.
_Play DVD
_Գործարկել DVD–ն
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Reviewed by nixProgrammer on 2010-07-07
In upstream:
_Միացնել DVD
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../drivemount/drive-button.c:893
110 of 52 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chris Coulson, Didier Roche, Narine Martirosyan, Serj Safarian, nixProgrammer, Սահակ.