Translations by Kess Vargavind

Kess Vargavind has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
usage: %prog [options] filename For a graphical version run gdebi-gtk
2009-07-26
användning: %prog [flaggor] filnamn För en grafisk version, kör gdebi-gtk
2.
Run non-interactive (dangerous!)
2009-07-26
Kör icke-interaktivt (farligt!)
3.
Set an APT configuration option
2009-07-26
Ställ in APT-konfigurationsflagga
4.
Do not show progress information
2009-07-26
Visa inte förloppsinformation
5.
Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr
2009-07-26
Simulera endast och skriv ut en apt-get install-kompatibel rad till standard fel
6.
Use alternative root dir
2009-07-26
Använd alternativ rotkatalog
7.
gdebi error, file not found: %s
2009-07-26
fel i gdebi, filen hittades inte: %s
8.
Need to be root to install packages
2009-07-26
Du måste vara root för att installera paket
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
2009-07-26
Vill du installera programpaketet? [j/N]:
10.
Y
2009-07-26
J
16.
<b><big> </big></b>
2009-07-26
<b><big> </big></b>
17.
<b>Maintainer:</b>
2009-07-26
<b>Ansvarig:</b>
18.
<b>Priority:</b>
2009-07-26
<b>Prioritet:</b>
19.
<b>Section:</b>
2009-07-26
<b>Avsnitt:</b>
20.
<b>Size:</b>
2009-07-26
<b>Storlek:</b>
21.
<b>To install the following changes are required:</b>
2009-07-26
<b>För att installera krävs följande ändringar:</b>
22.
<b>Version:</b>
2009-07-26
<b>Version:</b>
25.
Description:
2009-07-26
Beskrivning:
29.
Install and view software packages
2009-07-26
Installera och visa programpaket
30.
Open...
2009-07-26
Öppna...
31.
Package Installer
2009-07-26
Paketinstallerare
35.
_Details
2009-07-26
_Detaljer
38.
_Install Package
2009-07-26
_Installera paket
39.
_Refresh
2009-07-26
_Uppdatera
40.
Software package
2009-07-26
Programpaket
41.
GDebi Package Installer
2009-07-26
Paketinstalleraren GDebi
42.
Loading...
2009-07-26
Läser in...
108.
Included Files
2009-07-26
Inkluderade filer