Translations by Martin Bagge / brother

Martin Bagge / brother has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
~
Breaks exisiting package '%s' dependency %s (%s %s)
2009-10-26
Beroenden för paketet "%s" på %s uppfylls ej (%s %s)
~
Malicous software can damage your data and take control of your system. The packages below are not authenticated and could therefor be of malicous nature.
2009-10-26
Ondsint programvara kan skada ditt data och ta över kontrollen av ditt system. Paketen nedan är inte autentiserade och kan därför vara av skadlig karaktär.
13.
Software index is broken
2009-10-26
Programvaruindexet är trasigt
14.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2009-10-26
Det här är ett allvarligt fel i hanteringssystem för programvaror. Leta efter trasiga paket med synaptic, kontrollera att filrättigheterna och att filen "/etc/apt/sources.list" är korrekta. Läs sedan om programvaruinformationen med "sudo apt-get update" och "sudo apt-get install -f".
43.
Package Installer - %s
2009-10-26
Paketinstallerare - %s
47.
Error:
2009-10-26
Fel:
48.
Same version is already installed
2009-10-26
Samma version är redan installerad
49.
_Reinstall Package
2009-10-26
_Ominstallera paket
55.
Open Software Package
2009-10-26
Fria programvarupaket
56.
Software packages
2009-10-26
Programvarupaket
57.
File not found
2009-10-26
Filen hittades inte
58.
You tried to install a file that does not (or no longer) exist.
2009-10-26
Du försökte installera en fil som inte (eller inte längre) finns.
59.
Installing package file...
2009-10-26
Installerar paketfil...
60.
Install unauthenticated software?
2009-10-26
Installera programvara som inte har autentiserats?
62.
You need to grant administrative rights to install software
2009-10-26
Du behöver administrativ behörighet för att installera programvara
63.
It is a possible security risk to install packages files manually. Install software from trustworthy software distributors only.
2009-10-26
Det är en möjlig säkerhetsrisk att manuellt installera paketfiler. Installera endast programvara från pålitliga programvarudistributörer.
64.
Failed to install package file
2009-10-26
Misslyckades med att installera paketfil
65.
Could not download all required files
2009-10-26
Kunde inte hämta alla nödvändiga filer
66.
Please check your internet connection or installation medium.
2009-10-26
Kontrollera din Internetanslutning eller installationsmedium.
67.
Could not install all dependencies
2009-10-26
Kunde inte installera alla beroenden
68.
Usually this is related to an error of the software distributor. See the terminal window for more details.
2009-10-26
Normalt sett är detta relaterat till ett fel hos programdistributören. Se terminalfönstret för fler detaljer.
70.
Installation finished
2009-10-26
Installationen är klar
71.
Package '%s' was installed
2009-10-26
Paketet "%s" installerades
72.
Failed to install package '%s'
2009-10-26
Misslyckades med att installera paketet "%s"
73.
Installation complete
2009-10-26
Installationen slutförd
74.
Failed to completely install all dependencies
2009-10-26
Misslyckades med att installera alla beroenden
75.
To fix this run 'sudo apt-get install -f' in a terminal window.
2009-10-26
För att rätta till detta, kör "sudo aptitude install -f" i ett terminalfönster.
76.
Installing '%s'...
2009-10-26
Installerar "%s"...
77.
Installing dependencies...
2009-10-26
Installerar beroenden...
78.
Downloading additional package files...
2009-10-26
Hämtar ytterligare paketfiler...
79.
File %s of %s at %sB/s
2009-10-26
Fil %s av %s i %s B/s
80.
File %s of %s
2009-10-26
Fil %s av %s
82.
Dependency is not satisfiable: %s
2009-10-26
Beroendet tillfredsställs inte: %s
83.
Conflicts with the installed package '%s'
2009-10-26
Står i konflikt med installerade paketet "%s"
85.
Breaks exisiting package '%s' conflict: %s (%s %s)
2009-10-26
Gör sönder befintliga paketet "%s", konflikt: %s (%s %s)
86.
No Architecture field in the package
2009-10-26
Inget Architecture-fält i paketet
88.
A later version is already installed
2009-10-26
En nyare version är redan installerad
89.
Analysing dependencies
2009-10-26
Analyserar beroenden
90.
Failed to satisfy all dependencies (broken cache)
2009-10-26
Misslyckades med att tillfredsställa alla beroenden (trasig cache)
91.
Cannot install '%s'
2009-10-26
Kan inte installera "%s"
94.
List of files could not be read, please report this as a bug
2009-10-26
Fillista kunde inte läsas, rapportera detta som ett fel
95.
IOError during filelist read: %s
2009-10-26
In-/Ut-fel under läsning av fillista: %s
96.
%s is not available
2009-10-26
%s inte tillgänglig
97.
Configuration items must be specified with a =<value>
2009-10-26
Konfigurationsposter måste anges med ett =<värde>
98.
Couldn't set APT option %s to %s
2009-10-26
Kunde inte ange APT-flagga %s till %s
99.
Unknown package type '%s', exiting
2009-10-26
Okänd pakettyp "%s", avslutar
100.
Failed to open the software package
2009-10-26
Misslyckades med att öppna programvarupaketet
101.
The package might be corrupted or you are not allowed to open the file. Check the permissions of the file.
2009-10-26
Paketet kan vara skadat eller så tillåts du inte att öppna filen. Kontrollera rättigheterna på filen.
102.
This package is uninstallable
2009-10-26
Det här paketet kan inte installeras
103.
No description is available
2009-10-26
Ingen beskrivning finns tillgänglig