Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- V sekcii 'Boards' môžte zmeniť zoznam aktivít. Stačí ich iba odškrtnúť v stromovom prehľade. Tiež môžte napríklad zmeniť jazyk použitý pri čítaní a jazyk pre mená farieb.
- Môžte si vytvorť viacero konfigurácií a jednoducho medzi nimi prepínať. V sekcii 'Profil' pridajte nový profil, potom v sekcii 'Board' vyberte daný profil vo výberovej ponuke. Môžte vytvoriť viacero profilov z rozličnými aktivitami a rozličnými jazykmi. Štandardný profil nastavíte v sekcii 'Profil' tak, že vyberiete ten, ktorý chcete a kliknete na tlačítko 'Štandardný'. Profil je možné zvoliť aj z príkazového riadka.
- Môžte si vytvárať užívateľov (žiakov), triedy a pre každú triedu aj skupiny užívateľov. Pripomíname, že zoznam žiakov oddeľovaný čiarkami možno priamo načítať zo súboru. Priradením jednej alebo viacerých skupín ku profilu zoprazí (po reštarte GComprisu) prihlasovacie mená. To že sú identifikované v GComprise jednotlivé deti umožňuje generovať o nich individuálne správy. Deti sa učia manipulovať (písať a rozpoznávať) ich vlastné užívateľské mená. (Prihlasovanie je voliteľné.)
Translated and reviewed by Marek Nagy on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Administračná ponuka GComprisu
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Prispôsobenie GComprisu vaším požiadavkám je realizované administračným modulom. Cieľom modulu je poskytnúť špecifické správy o dieťati.Rodičia a učiteľ môžu sledovať pokroky, silné a slabé stránky svojich detí.
Translated and reviewed by Marek Nagy on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Kliknutím ľavého tlačítka myši vyber aktivitu
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Zložitejšie farby
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Vedieť čítať
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Klikni na správnu farbu
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Klikni na správne zafarbenú krabicu.
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Naučiť sa rozpoznávať nezvyčajné farby.
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
mandľová
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Nagy, Zdenko Podobný, helix84.