Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
'Boards' सेक्सनमा तपाईँ क्रियाकलापहरूको सूची परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्री दृश्यमा तिनीहरूलाई मात्र अनटगल गर्नुहोस्। तपाईँ पढ्न र उदाहरणका लागि प्रयोग भएको भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि रङहरूको नाम भन्नका लागि प्रयोग भएको भाषा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ बहुविध कन्फिगरेसनहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरू बीच सजिलै स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। 'Profile' सेक्सनमा एउटा फाइल थप्नुहोस्, त्यसपछि 'Board' सेक्सनमा कम्बो बाकसमा प्रोफाइल चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले सक्रिय गर्न चाहनुभएको बोर्डहरू चयन गर्नुहोस्। तपाईँ विभिन्न सूचीहरूको बोर्डहरू, र विभिन्न भाषाहरूसँग बहुविध प्रोफाइलहरू थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहनुभएको प्रोफाइल रोजेर, 'Default' बटनमा क्लिक गरेर 'Profile' सेक्सनमा पूर्वनिर्धारित प्रोफाइल सेट गर्नुभयो। तपाईँले पनि आदेश लाइन बाट प्रोफाइल रोज्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँले प्रयोगकर्ताहरू, वर्गहरू थप्नु सक्नुहुन्छ र प्रत्येक वर्गका लागि प्रयोगकर्ताको समूह सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा एउटा वा धेरै समूहहरू मानाङ्कन गर्नुहोस्, जसमा GCompris पुन: सुरु गरेपछि नयाँ लगइनहरू देखिनेछन्। GCompris मा व्यक्तिगत शाखाहरू परिचय गराउनले व्यक्तिगत प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले पनि शाखाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नेछ; तिनीहरूले पनि टाइप गर्न र आफ्नै प्रयोगकर्ता नाम चिन्न पढ्न सक्नेछन् (लगइन कन्फिगरयोग्य छ)।
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-01-15
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
जीकम्प्रिस प्रशासन मेनु
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
यदि तपाईँको आवश्यकतामा राम्रो ट्यून जिकम्प्रिस चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले यहाँ प्रशासन मोड्युल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम लक्ष्य भनेको उनीहरूको बच्चाको प्रगति, क्षमताहरू र आवश्यकताहरू अनुगन गर्न चाहने अभिभावक र शिक्षकहरूका लागि बच्चा-विशिष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु हो।
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
सक्रियतालाई चयन गर्न माउसमा बायाँ क्लिक गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
उन्नत रङहरू
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
पढ्न सक्ने
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
सहि रङमा क्लिक गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
सहि रङ बाकसमा क्लिक गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
अस्वभाविक रङहरू चिन्नका लागि अध्यन गर्नुहोस्।
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
बदाम
Translated and reviewed by Mahesh Subedi on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mahesh Subedi, Shiva Prasad Pokharel, Shyam Krishna Bal.