Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
– I brettmenyen kan du skru av og på de ulike aktivitetene. Du kan også endre navnet som er brukt i lese- og fargeaktivitetene.
– Du kan lagre flere oppsett, og enkelt bytte mellom dem. I profilmenyen kan du legge til profiler og så tilpasse brettene for hver profil i brettmenyen. Du kan legge til mange ulike profiler, med ulike sammensetninger av brett og språk. Du kan velge standardprofil i profilmenyen ved å trykke «Standard». Du kan også velge profil fra kommandolinja.
– Du kan legge til brukere, klasser og grupper av brukere for hver klasse. Merk at du kan importere brukere fra en kommaseparert tekstfil. Du kan tildele en eller flere grupper til en profil, som så blir tilgjengelig når du starter GCompris. Fordi du kan skille brukerene av GCompris, kan du få individuell rapport for hver elev.
Translated and reviewed by klausade on 2007-06-09
Suggestions:
– I brettmenyen kan du skru av og på dei ulike aktivitetane. Du kan òg endra namnet brukt i lese- og fargeaktivitetane.
– Du kan lagra fleire oppsett, og enkelt byta mellom dei. I profilmenyen kan du leggja til profilar og så tilpassa bretta for kvar profil i brettmenyen. Du kan leggja til mange ulike profilar, med ulike samsetjingar av brett og språk. Du kan velja standardprofil i profilmenyen ved å trykkja «Standard». Du kan òg velja profil frå kommandolinja.
– Du kan leggja til brukarar, klassar og grupper av brukarar for kvar klasse. Merk at du kan importera brukarar frå ei kommadelt tekstfil. Du kan tildela ei eller fleire grupper til ein profil, som så vert tilgjengelege når du startar GCompris. Sidan du kan skilja brukarane av GCompris, kan du få einskildrapportar for kvar elev.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
GCompris administrasjonsmeny
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Administreringsmeny for GCompris
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Du kan fininnstille GCompris ved å benytte denne administrasjonsmodulen. Det endelige målet med denne modulen er å kunne tilby lærere og foreldre muligheten til å følge med på barnets utvikling, styrke og svakheter innenfor de forskjellige emnene i GCompris.i
Translated and reviewed by klausade on 2007-06-09
Suggestions:
Viss du vil skreddarsy GCompris, kan du bruka administreringsmodulen her. Målet er å gje rapportar til lærarar og foreldre om utviklinga til kvar unge, slik at dei kan sjå styrker og svakheiter.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Venstreklikk med musen for å velge en aktivitet
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Venstreklikk med musa for å velja aktivitet.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Avanserte farger
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Avanserte fargar
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Kunne lese
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Du må kunna lesa.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Klikk på riktig farge
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Vel rett farge.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2005-10-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Klikk på riktig farget boks.
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Suggestions:
Trykk på boksen med rett farge.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Lær å gjenkjenne sjeldne farger.
Translated and reviewed by klausade on 2007-03-03
Suggestions:
Her skal du læra namna på meir sjeldne fargar.
Norwegian Nynorsk gcompris in Ubuntu Karmic package "gcompris" by Karl Ove Hufthammer on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
mandel
Translated and reviewed by klausade on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kjetil Birkeland Moe, Tor Arne Pedersen, klausade.