Browsing Marathi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
बोर्डस् या विभागात तुम्ही क्रियांची यादी बदलू शकता. या यादीतील योग्य पर्याय निवडून वाचनाची भाषा आपण बदलू शकतो. उदा. रंगांची नावे सांगण्यासाठी वापरली जाणारी भाषा होय. तुम्ही विविध प्रकारचे आराखडे संरक्षित करू शकता आणि एका आराखडयाहून दुस-या आराखडयाकडे सहजरित्या स्थलांतरित होवू शकता. प्रोफाईल या विभागातून नवीन प्रोफाईल बनवा, नंतर बोर्ड या विभागातून ते प्रोफाईल कॉम्बोबॉक्समधून निवडा, नंतर तो चालू करावयाचा बोर्ड निवडा. तुम्ही अनेक प्रोफाईल बनवू शकता ज्यामध्ये अनेक प्रोफाईल आणि विविध भाषा असू शकतात. प्रोफाईल या विभागातून आपल्या पसंतीचे प्रोफाईल निवडा आणि नंतर `डिफाल्ट' हे बटण दाबा. जेणेकरून हे प्रोफाईल सर्वसाधारण प्रोफाईल म्हणून निवडले जाईल. तूम्ही प्रोफाईल `कमांड लाइन'चा वापर करून निवडू शकता .
- तूम्ही सदस्य आणि वर्ग बनवू शकता आणि प्रत्येक वर्गासाठी सदस्यांचा गट बनवू शकता. येथे सदस्यांची आयात स्वल्पविरामाने विभागणी केलेल्या फाईलमधून करू शकता. एक किंवा एकापेक्षा जास्त गट विशिष्ट प्रोफाईलसाठी नेमू शकता, ज्यानंतर नवीन लॉगीन दिसू शकतात- खेळगंमत पुन्हा सुरू केल्यानंतर जर खेळगंमतमध्ये एखादया मुलाची ओळख पटविता आली तर त्या मूलाशी संबंधित सर्व अहवाल आपण बनवू शकतो. खेळगंमत प्रत्येक मूलाला एक व्यक्ती समजतो. ही मूले टायपिंग करायला आणि स्वत:ला ओळखायला शिकू शकतात.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
खेळगंमत व्यवस्थापकीय मेनू
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
जर तुम्हाला खेळगंमतमध्ये तुमच्या आवश्यकतेप्रमाणे बदल करायचे असतील तर खेळगंमत व्यवस्थापन मॉडयुलचा वापर करा. आपले अंतीम ध्येय म्हणजे ज्या पालकांना आणि शिक्षकांना मुलांची प्रगती, क्षमता आणि गरज अभ्यासायची असते त्यांना प्रत्येक मुलासाठी स्वतंत्र अहवाल बनवुन देणे होय.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
योग्य पर्याय निवडण्यासाठी माउसचे डावे बटण दाबा
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
आधुनिक रंग
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
वाचू शकता
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
योग्य रंगावर बटण दाबा
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
योग्य रंगीत बॉक्सवर बटण दाबा.
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
नवीन प्रकारचे रंग ओळखायला शिका
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
आवळा रंग
Translated and reviewed by Bruno coudoin on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Marathi Translators (ubuntu-l10n-mr), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bruno coudoin.