Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 30 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- Osasta "Laudat" voit muuttaa listaa valittavista tehtävistä poistamalla tai lisäämällä niiden valinnan puunäkymästä. Voit myös muuttaa lukemiseen käytettävää kieltä, jota käytetään esimerkiksi värien nimen lausumiseen. - Voit tallentaa useita asetuksia ja vaihtaa niiden välillä helposti. Kohdasta "Profiili" lisätään profiili ja "Laudat" kohdasta liitetään halutut tehtävät tähän uuteen profiiliin. Voit lisätä suurenkin määrän eri profiileja, joilla kullakin on eri laudat ja eri kielet. Oletusprofiili voidaan asettaa valitsemalla "Oletus"-painike kun haluttu profiili on valittu. Normaalisti profiili annetaan komentoriviltä.
- Voit lisätä käyttäjiä, luokkia ja liittää ryhmän käyttäjiä kuhunkin luokkaan. Käyttäjälistat voidaan tuoda pilkuilla erotetuilla tiedostoilla ohjelmaan. Liitä yksi tai useampi ryhmä profiiliin, jonka jälkeen nämä uudet kirjautumiset näkyvän GComprisin käynnistyksen jälkeen. Yksittäisten lasten tunnistaminen tarkoittaa, että kunkin lapsen kehityksestä voidaan antaa omat tulokset. Lapset oppivat myös tunnistautumaan koneen kanssa yksilöinä, eli kirjoittamaan ja tunnistamaan käyttäjätunnuksensa.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
- Osasta "Laudat" voit muuttaa listaa valittavista tehtävistä poistamalla tai lisäämällä niiden valinnan puunäkymästä. Voit myös muuttaa lukemiseen käytettävää kieltä, jota käytetään esimerkiksi värien nimen lausumiseen. - Voit tallentaa useita asetuksia ja vaihtaa niiden välillä helposti. Kohdasta "Profiili" lisätään profiili ja "Laudat" kohdasta liitetään halutut tehtävät tähän uuteen profiiliin. Voit lisätä suurenkin määrän eri profiileja, joilla kullakin on eri laudat ja eri kielet. Oletusprofiili voidaaan asettaa valitsemalla "Oletus"-painike kun haluttu profiili on valittu. Normaalisti profiili annetaan komentoriviltä.
- Voit lisätä käyttäjiä, luokkia ja liittää ryhmän käyttäjiä kuhunkin luokkaan. Käyttäjälistat voidaan tuoda pilkuilla erotetuilla tiedostoilla ohjelmaan. Liitä yksi tai useampi ryhmä profiiliin, jonka jälkeen nämä uudet kirjautumiset näkyvän GComprisin käynnistyksen jälkeen. Yksittäisten lasten tunnistaminen tarkoittaa, että kunkin lapsen kehityksestä voidaan antaa omat tulokset. Lapset oppivat myös tunnistautumaan koneen kanssa yksilöinä, eli kirjoittamaan ja tunnistamaan käyttäjätunnuksensa.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
40.
glaucous
sinertävän vihreä
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
sinertävän viherä
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
113.
At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six houses under his or her control. The player removes all seeds from this house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from the original house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and the seeds are instead left on the board, since this would prevent the opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Oware>)
Pelin alussa neljä siementä on sijoitettu joka taloon. Pelaajat siirtävät siemeniä vuorollaan. Joka vuorolla pelaajan valitse yhden kuudesta hallitsemastaan talosta. Pelaaja poistaa kaikki siemenet tästä talosta ja jakaa ne pudottaen yhden jokaiseen taloon alkuperäisestä talosta vastapäivään siirtyen. Siemeniä ei levitetä taloihin, jotka vaikuttavat loppupisteisiin, eikä koskaan alkuperäiseen taloon. Tämä tarkoittaa, että aloitustalo jätetään tyhjäksi: jos siellä oli 12 siementä, hypätään sen yli ja kahdestoista siemen laitetaan seuraavaan taloon. Jos vuoron jälkeen viimeinen siemen laitettiin vastustajan taloon ja sen talon lukumäärä nousi kahteen tai kolmeen, kaikki tämän talon siemenet kerätään ja sijoitetaan pelaajan pistetaloon, tai pöydänreunalle jos pöydällä ei ole pistetaloja. Jos myös viimeistä edellinen siemen kasvatti vastustajan talon siementen lukumäärän kahteen tai kolmeen, kerätään myös nämä siemenet, ja niin edelleen. Jos siirto kuitenkin kaappaisi kaikki vastustajan siemenet, ei kaappausta suoriteta, koska tämä estäisi vastustajaa jatkamasta peliä. Kaikkien vastustajan siementen kaappaamisen estämisen ajatuksena on, että aina tulisi tehdä siirto, joka sallii vastustajan jatkaa pelaamista. Jos kaikki vastustajan talot ovat tyhjiä, tulee pelaajan tehdä siirto, joka antaa vastustajalle siemeniä. Jos sellainen siirto ei ole mahdollinen, vie pelivuorossa oleva pelaaja kaikki siemenet omalla alueellaan ja peli päättyy. (Lähde: Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Oware>)
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Pelin alussa neljä siementä on sijoitettu joka taloon. Pelaajat siirtävät siemeniä vuorollaan. Joka vuorolla pelaajan valitse yhden kuudesta hallitsemastaan talosta. Pelaaja poistaa kaikki siemenet tästä talosta ja jakaa ne pudottaen yhden jokaiseen taloon alkuperäisestä talosta vastapäivään siirtyen. Siemeniä ei levitetä taloihin, jotka vaikuttavat loppupisteisiin, eikä koskaan alkuperäiseen taloon. Tämä tarkoittaa, että aloitustalo jätetään tyhjäksi: jos siellä oli 12 siementä, hypätään sen yli ja kahdestoista siemen laitetaanseuraavaan taloon. Jos vuoron jälkeen viimeinen siemen laitettiin vastustajan taloon ja sen talon lukumäärä nousi kahteen tai kolmeen, kaikki tämän talon siemenet kerätään ja sjoitetaan pelaajan pistetaloon, tai pöydänreunalle jos pöydällä ei ole pistetaloja. Jos myös viimeistä edellinen siemen kasvatti vastustajan talon siementen lukumäärän kahteen tai kolmeen, kerätään myös nämä siemenet, ja niin edelleen. Jos siirto kuitenkin kaappaisi kaikki vastustajan siemenet, ei kaappausta suoriteta, koska tämä estäisi vastustajaa jatkamasta peliä. Kaikkien vastustajan siementen kaappaamisen estämisen ajatuksena on, että aina tulisi tehdä siirto, joka sallii vastustajan jatkaa pelaamista. Jos kaikki vastustajan talot ovat tyhjiä, tulee pelaajan tehdä siirto, joka antaa vastustajalle siemeniä. Jos sellainen siirto ei ole mahdollinen, vie pelivuorossa oleva pelaaja kaikki siemenet omalla alueellaan ja peli päättyy. (Lähde: Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Oware>)
Suggested by Ilkka Tuohela on 2007-06-09
Located in ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:1
157.
The chess engine is from gnuchess.
Shakkipelin moottori on pelistä gnuchess.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Shakkipelin mottori on pelistä gnuchess.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:4 ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:4 ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:4
158.
Chess training. Catch the computer's pawns.
Shakin harjoittelu. Syö tietokonevastustajan nappulat.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Shakin harjoittulu. Syö tietokonevastustajan nappulat.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:1
244.
Move the items on the left to their proper position in the double-entry table.
Siirrä kohteet vasemmalta oikeaan kohtaan taulukossa
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Siirrä kohteet vasemmalta oikeeaan kohtaan taulukossa
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:5
255.
Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to the next connection spot, and letting go. You can also move components by dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector. You can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is updated in real time by any user action.
Raahaa elektroniikan komponentteja valitsimesta ja tiputa ne työskentelyalueelle. Luo lankoja napsauttamalla yhteyspistettä, raahaamalla hiirellä seuraavaan yhteyspisteeseen ja vapauttamalla hiiren napin. Voit myös siirtää kappaleita raahaamalla. Voit poistaa lankoja napsauttamalla niitä. Valitse poistotyökalu valintaikkunasta, jos haluat poistaa komponentin. Voit sulkea ja avata kytkimen napsauttamalla sitä. Voit muuttaa säätimen arvoa raahaamalla säädintä. Jos haluat simuloida mitä tapahtuu, kun lamppu palaa, voit polttaa lampun napsauttamalla sitä oikealla hiiren napilla. Simulaatio päivitetään reaaliajassa aina kun käyttäjä muuttaa kytkentää.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Raahaa elektroniikan komponentteja valitsimesta ja tiputa ne työskentelyalueelle. Luo lankoja napsauttamalla yhteyspistettä, raahaamalla hiirellä seuraavaan yhteyspisteeseen ja vapauttamalla hiiren napin. Voit myös siirtää kappaleita raahaamalla. Voit poistaa lankoja napsauttamalla niitä. Valitse poistotyökalu valintaikkunasta, jos haluat poistaa komponentin. Voit sulkea ja avata kytkimen napsauttamalla sitä. Voit muuttaa säätimen arvoa raahamalla säädintä. Jos haluat simuloida mitä tapahtuu, kun lamppo palaa, voit polttaa lampun napsauttamalla sitä oikealla hiiren napilla. Simulaatio päivitetään reaaliajassa aina kun käyttäjä muuttaa kytkentää.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2007-06-09
Located in ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:2
258.
GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more information on gnucap at <http://geda.seul.org/tools/gnucap/>.
GCompris käyttää Gnucap-elektroniikkasimulaattoria taustajärjestelmänä. Saat lisätietoja gnucapista sivulta <http://geda.seul.org/tools/gnucap/>.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
GCompris käyttää Gnucap -elektroniikkasimulaattoria taustajärjestelmänä. Saat lisätietoja gnucapista sivulta <http://geda.seul.org/tools/gnucap/>.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2007-06-09
Located in ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:5
285.
Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off the hose, the red part will go back down.
Liikuta letkussa oleva punainen tukos ulos letkusta, jotta Tux voi kastella kukat. Ole varovainen, sillä jos hiiri ei ole enää letkun päällä, tukos siirtyy takaisinpäin.
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Liikuta letkussa oleva punainen tukos ulos letkusta, jotta Tux voi kastella kukat. Ole varovainen, sillâ jos hiiri ei ole enäâ letkun päällä, tukos siirtyy takaisinpäin.
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/followline-activity/followline.xml.in.h:3
349.
Belarus
Valko-Venäjä
Translated and reviewed by Jussi Aalto on 2010-02-10
In upstream:
Valko-Venäjâ
Suggested by Ilkka Tuohela on 2006-05-09
Located in ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:2
110 of 30 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aapo Rantalainen, Ilkka Tuohela, Jussi Aalto, burp.