Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- V části 'Desky' můžete změnit seznam aktivit. Jednoduše je v stromovém seznamu odznačte. Můžete změnit jazyk použitý pro čtení, např. jazyk použitý pro čtení jmen barev.
- Můžete uložit více nastavení a pak mezi nimi jednoduše přepínat. V části 'Profil' přidejte profil, pak v části 'Jeviště' profil vyberte z rozbalovací nabídky, poté zvolte ta jeviště, která chcete mít aktivní. Můžete přidat více profilů, s rozdílnými seznamy jevišť a jazyky. Výchozí profil nastavíte v části 'Profil' tak, že nejprve kliknete na profil, který chcete, a pak na tlačítko 'Výchozí'. Profil lze také zvolit z příkazové řádky.
- Můžete přidávat uživatele, třídy a pro každou třídu vytvářet skupiny uživatelů. Pamatujte, že uživatele můžete importovat z CSV souboru (soubor s hodnotami oddělenými čárkou). Profilu pak přiřaďte jednu nebo více skupin, načež budou tato nová přihlášení zobrazena po restartování GComprisu. Díky rozdílné identifikaci jednotlivých dětí je možno poskytovat individuální reporty. Děti se také mohou naučit přihlašovat vlastním uživatelským jménem, poté co se jej naučí napsat. (přihlašování je volitelné).
Translated by Petr Kovar on 2009-07-05
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Administrační nabídka GCompris
Translated by Petr Kovar on 2009-07-05
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Pokud si přejete nastavit GCompris dle svých potřeb, pak použijte administrační modul. Hlavním cílem je poskytnout rodičům a učitelům informace o pokroku jednotlivých dětí, jejich silných stránkách a také slabinách.
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Pro zvolení aktivity klikni levým tlačítkem myši
Translated by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-23
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Pokročilé barvy
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Umí číst
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Klikni na správnou barvu
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Klikni na správnou barvenou krabičku.
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2007-03-03
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Nauč se rozpoznávat neobvyklé barvy.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
mandlová
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jakub Friedl, Kamil Páral, Martin Schwarz, Miloslav Trmac, Petr Kovar, Václav Čermák.