Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- A la secció «Taules» podeu canviar la llista d'activitats. Només commuteu-les en la vista d'arbre. Podeu canviar l'idioma usat per a llegir, per exemple, el llenguatge usat per dir el nom dels colors.
- Podeu desar múltiples configuracions i canviar-les fàcilment. En la secció «Perfil» afegiu un perfil, després a la secció 'Taula' seleccioneu el perfil en la llista combinada, després seleccioneu les taules que voleu activar. Podeu afegir molts perfils, amb diferents idiomes. Establiu el perfil predeterminat en la secció «Perfil», escollint el perfil que voleu i fent clic en el botó «Predeterminat». També podeu escollir crear un perfil des de la línia d'ordres.
- Podeu afegir usuaris, classes i per a cada classe, podeu crear nous grups d'usuaris. Tingueu en compte que podeu importar usuaris des d'un fitxer amb format separat per comes. Assigneu més d'un grup a un perfil després dels quals apareixeran noves entrades una vegada reinicieu el GCompris. Com podeu identificar cada nen per separat podeu generar també informes individualitzats. També tracteu els nens com a individus; poden aprendre a escriure i a reconèixer els seus nomes d'usuaris (l'entrada és configurable).
Translated by Francesc Vilches on 2009-07-05
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Menú d'administració del GCompris
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Si voleu ajustar el GCompris a les vostres necessitats, podeu usar el mòdul d'administració. L'objectiu final és proporcionar informació relacionada amb els nens per als pares i els professors que volen seguir el progrés, punts forts i febles dels seus fills.
Translated by Xavi Conde on 2007-08-16
Reviewed by Xavi Conde on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Feu clic amb el botó principal del ratolí per seleccionar una activitat
Translated by Francesc Vilches on 2009-07-05
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Colors avançats
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Saber llegir
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Feu clic en el color correcte
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Feu clic en la caixa colorejada correcta.
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Apreneu a reconèixer colors inusuals.
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
ametlla
Translated and reviewed by Xavi Conde on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, Francesc Vilches, Xavi Conde, devaleitzer.