Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
139148 of 325 results
139.
Scroll View Up
Cuộn khung xem lên
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-20
Located in libview/ev-view-accessible.c:50
140.
Scroll View Down
Cuộn khung xem xuống
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-20
Located in libview/ev-view-accessible.c:51
141.
Document View
Khung xem tài liệu
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-20
Located in libview/ev-view-accessible.c:132
142.
Go to first page
Về trang đầu tiên
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-20
Located in libview/ev-view.c:2074
143.
Go to previous page
Quay về trang kế trước
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-08-28
Located in libview/ev-view.c:2076
144.
Go to next page
Chuyển đến trang kế tiếp
Translated by Trần Ngọc Quân on 2018-03-11
Located in libview/ev-view.c:2078
145.
Go to last page
Chuyển đến trang cuối cùng
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-08-28
Located in libview/ev-view.c:2080
146.
Go to page
Nhảy đến trang
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-20
Located in libview/ev-view.c:2082
147.
Find
Tìm
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-08-26
Located in libview/ev-view.c:2084
148.
Go to page %s
Nhảy đến trang %s
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-07-20
Located in libview/ev-view.c:2112
139148 of 325 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Quốc Thái, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Dinh Trung, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Trần Ngọc Quân, Vu Do Quynh.