Translations by iamnotafatso

iamnotafatso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
~
Usage: %s
2011-03-16
Gamit: %s
~
Unknown command
2011-03-16
Hindi naiintindihan ang utos
~
You are not allowed to change the topic
2011-03-16
Hindi mo maaaring palitan ang paksa
~
None
2011-03-16
Wala
~
Options
2011-03-16
Mga Pagpipilian
~
Register
2011-03-16
Magparehistro
~
Invisible
2011-03-16
HIndi nakikita
~
Contact list sort criterion
2011-03-15
Basehan ng pag-ayos ng listahan ng mga contact.
4.
Send and receive messages
2011-03-15
Tumanggap at magpadala ng mga mensahe.
5.
Always open a separate chat window for new chats.
2011-03-15
Laging magbukas ng hiwalay na window para sa mga bagong pag-uusap o chat.
7.
Chat window theme
2011-03-15
Tema ng chat window.
9.
Compact contact list
2011-03-15
Mas maliit na listahan ng mga contact.
15.
Empathy can publish the user's location
2011-03-15
Maaaring ipakita ng Empathy ang lokasyon ng gumagamit.
16.
Empathy can use the GPS to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang GPS upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
17.
Empathy can use the cellular network to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang cellular network upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
18.
Empathy can use the network to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang network upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
19.
Empathy default download folder
2011-03-15
Lokasyon kung saan magdadownload ang Empathy
21.
Empathy should auto-connect on startup
2011-03-15
Ang Empathy ay dapat na mag-connect pag binuksan ito
22.
Empathy should reduce the location's accuracy
2011-03-15
Dapat hindi tiyak na lokasyon ang gamitin ng Empathy.
23.
Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon
2011-03-15
Kailangang gamitin ng Empathy ang litrato ng contact bilang icon ng kanyang chat window.
25.
Enable popup notifications for new messages
2011-03-15
Magpakita ng mga notipikasyon
32.
Open new chats in separate windows
2011-03-15
Buksan ang mga bagong chat sa sari-sariling mga window.
35.
Play a sound for incoming messages
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga papasok na mga mensahe.
36.
Play a sound for new conversations
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga bagong pag-uusap.
37.
Play a sound for outgoing messages
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga pinapadalang mensahe.
38.
Play a sound when a contact logs in
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung mayroong contact na dumating.
39.
Play a sound when a contact logs out
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung mayroong contact na umalis.
40.
Play a sound when we log in
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung tayo ay nag-login.
41.
Play a sound when we log out
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung tayo ay nag-logout.
46.
Show avatars
2011-03-15
Ipakita ang mga larawan.
49.
Show offline contacts
2011-03-15
Ipakita ang mga offline na contact.
51.
The default folder to save file transfers in.
2011-03-15
Lugar kung saan ilalagay ang mga nilipat na file.
53.
The theme that is used to display the conversation in chat windows.
2011-03-15
Ang tema na ginagamit upang ipakita ang pag-uusap sa chat window.
54.
Use graphical smileys
2011-03-15
Gumamit ng mga pinagandang smiley.
55.
Use notification sounds
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga notipikasyon.
57.
Use theme for chat rooms
2011-03-15
Gumamit ng tema para sa mga chat room.
95.
File transfer not supported by remote contact
2011-03-16
Hindi maaaring maglipat ng mga bagay sa contact.
97.
The selected file is empty
2011-03-16
Walang laman ang napiling file.
98.
People nearby
2011-03-16
Mga taong malapit
100.
No reason was specified
2011-03-16
Walang dahilan na inilahad
102.
You canceled the file transfer
2011-03-16
Ikinansela mo ang paglipat ng file
103.
The other participant canceled the file transfer
2011-03-16
Ang pinaglilipatan ng file ay kumansela sa paglipat ng mga file.
104.
Error while trying to transfer the file
2011-03-16
Mayroong naging pagkakamali habang nililipat ang file.
106.
Unknown reason
2011-03-16
Walang alam na dahilan.
107.
Available
2011-03-16
Maaari
108.
Busy
2011-03-16
May ginagawa
109.
Away
2011-03-16
Umalis
111.
Offline
2011-03-16
Offline
112.
People Nearby
2011-03-16
Taong malapit
115.
%d second ago
%d seconds ago
2011-03-16
%d segundo na ang nakalipas
%d segundo na ang nakalipas